Yurt dışı eğitim imkanları Erasmus+ ile daha da büyüdü

Çarşamba, 20 Kasım 2013 16:05

Eğitimde bambaşka bir kurum haline gelen Erasmus programı deyim yerindeyse çağ atladı. Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları yeni bir adla; Erasmus+ ile karşımıza çıkacak. Erasmus+ adlı yeni eğitim programı; eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanlarını da kapsayacak.

Erasmus+ ile kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapılıyor. Yeni program ile; kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor.

Ayrıca Erasmus+  bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini de destekleyecek.

Erasmus+ ile mevcut programların etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörülüyor. Başlıca değişiklik Erasmus+’ın Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülen Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig programları ile Gençlik Programı’nı ve 5 uluslararası işbirliği programı da (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) bünyesinde toplaması. Yani bundan böyle önceki programların isimleri yerine, yalnızca Erasmus+ ismi kullanılacak. Böylece parçalı yapıdan vazgeçilmiş oluyor, programlar bütünleşik bir yapıya kavuşuyor. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getiriliyor. Programın adının Erasmus+ ismiyle anılmasının nedeni ise Erasmus’un kamuoyundaki popülaritesi.

Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla borç (kredi) garanti programı uygulanmaya başlanıyor.

Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve iş yerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (bilgi birlikleri) kurulması sağlanıyor.

Sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim – öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (sektörel beceri birlikleri) oluşturulmasına imkan sağlanıyor.

Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yüksek öğrenim/mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için fon imkanları arttırılıyor.

Eğitim-öğretim kurumları ve gençlik organizasyonlarının iyi uygulamalarını paylaşmaları, iş dünyasının yenilik ve istihdam edilebilirliği teşvik etmesi,  e-twinning gibi IT platformlarının desteklenmesi için daha fazla imkân sağlanıyor.

Erasmus+ ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.ua.gov.tr/kurumsal/halkla-ili%C5%9Fkiler/erasmus-%C4%B1-merak-m%C4%B1-ediyorsunuz-