Yeni SBS sisteminde konular belirlendi!

Salı, 17 Eylül 2013 14:21

sbsMilli Eğitim Bakanlığı, yeni liseye geçiş sistemi çerçevesinde öğrencilerin 6 temel dersten Kasım ve Nisan’da gireceği sınavların konularını belirledi.

Yeni liseye geçiş sisteminin ayrıntıları netleşti. Kasım ayının son haftası ile Nisan ayının son haftasında yapılacak toplam 6 temel dersin sınavlarında, öğrencilerin hangi konulardan sorumlu tutulacakları tek tek belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerden konuları, bu kapsamda hazırlanan sınav çalışma takvimine göre işlemelerini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Ortak sınav çalışma takvimi hazırlandı. Öğretmenlerden de bu takvimi dikkate alarak, öğrencilerin geri kalmaması için gerekli tedbirleri almaları istendi.

Türkçe dersinde, öğrenciler 1. Sınavda, “fiilimsilerden” sorumlu olacak. 2. Sınavda, “fiilimsilerin” yanı sıra “cümlelerle” ilgili sorular da sorulacak.

Matematik dersinin ilk sınavında ise öğrencilerin sorumlu olduğu konular; “örüntüler”, “dönüşüm geometrisi”, “tablo ve grafikler”, “üslü ve köklü sayılar” olacak. 2. Sınavda da ilk sınav konularının yanı sıra, “olasılık” ve “olay çeşitleri”, “üçgenler”, “cebirsel ifadeler”, “denklemler”, “geometrik cisimler” ünitelerinden de soru gelecek.

Fen ve teknoloji dersinin ilk sınavında ise öğrenciler, “hücre bölünmesi” ve “kalıtım ile kuvvet” ve “hareket” ünitelerinden sorumlu. İkinci sınav, önceki konulara ek olarak, “maddenin yapısı ve özellikleri”, “ses”, “maddenin halleri” ve “ısı” ile “canlılar ve enerji ilişkileri” konularını da kapsayacak.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin birinci sınavında ise, “Bir kahraman doğuyor” ve “Milli uyanış ile yurdumuzun işgaline tepkiler” ünitelerinden soru gelecek. İkinci sınavda da bu ünitelere ek olarak, “Ya istiklal ya ölüm”, “Çağdaş Türkiye yolunda adımlar ile “Atatürkçülük” konuları da sınavın kapsamında olacak.

“Kaza ve kader ile zekat, hac ve kurban ibadeti”ne ilişkin konular ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ilk sınavında olacak. İkinci sınavda ise bu konuların yanı sıra, “Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar”, “Kuran’da Akıl ve Bilgi”, “İslam dinine göre kötü alışkanlıklar ile dinler ve evrensel öğütler” konularından da öğrenciler sorumlu.

Yabancı dil sınavı için ise sorular, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlanacak. Öğrenciler, bu dillerden birinde sınava girecek. (Betül Kotan / CNN TÜRK) –