Araştırmalara göre Türkiye kendisinden başka ülkeyi sevmiyor

Pazar, 2 Kasım 2014 16:03

Washington merkezli PEW Araştırma Merkezi’nin 2002 yılından beri topladığı verilerde, Türkiye vatandaşlarının, özellikle 2003 Irak Savaşı’ndan sonra, ABD’ye karşı negatif tutumları dikkati çekiyor.

(Grafikte, turuncu çizgi negatif, yeşil çizgi pozitifleri göstermek üzere, yıllara göre Türkiye’nin ABD’ye karşı tutumu gösteriliyor.)

US image negative

Bugünün verilerine bakıldığında, Türkiye vatandaşlarının sadece %19′u Amerika’ya karşı sempati besliyor. Araştırma genişletilerek başka ülkelere karşı tutumlar incelemeye başlandığında ulaşılan veriler benzer: Türkiye vatandaşlarının 2/3′ü, Avrupa Birliği, Çin, Brezilya, Rusya, İran ve İsrail‘e karşı yüksek oranlarda olumsuz tutuma sahipler. En yüksek oranda sempati duyulan ülke %78 oranla Türkiye.

(Grafikte, barların turuncu kısmı negatif, yeşil kısmı pozitif tutumları göstermek üzere, Türkiye’nin çeşitli ülkere ve uluslararası yapılara karşı tutumu gösteriliyor.) 

Turks dislike thisTürkiye’nin Amerika ve müttefiklerine karşı olumsuz bakışı onların karşısında bulunan ektremist gruplara sempati gösterdikleri anlamına gelmiyor. IŞİD’e karşı veriler henüz toplanmadı fakat Türkiye, %85 oranla El Kaide’ye ve Hizbullah’a, %80 ile ise Hamas’a karşı. Türkiye’de yaşayan müslümanların (nüfusun %98′ini oluşturuyorlar) %58′i intihar saldırıları gibi, sivilleri hedef alan şiddetin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını düşünüyor.   

Türkiye’nin dünya güçlerine karşı negatif tutuma sahip olma yatkınlığına rağmen, halkın neredeyse %53′ü yine de Avrupa Birliği’ne girmek istiyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de, yaşam koşullarından şikayet edenlerin sayısı 2002′den bu yana giderek azalmakta.

Kaynak: Pewresearch.org