Türkiye’de insan kaynakları nasıl geliştirilebilir?

Çarşamba, 7 Mayıs 2014 16:28

Avrupa Birliği (AB) – Türkiye mali işbirliği çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi (ABKD) tarafından yürütülen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) altında yürütülen “İKG-Hibe ve Tanıtım Teknik Destek” projesi kapsamında 23 Mayıs 2014 tarihinde Wyndham Hotel’de İKG OP Tanıtım Toplantısı düzenlenecek.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni ile daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçişin desteklenmesi amaçlanıyor. Söz konusu IPA bileşeninin kurumsal açıdan amacı ise, aday ülkeleri Avrupa İstihdam Stratejisi ve Lizbon Stratejisi çerçevelerinde Avrupa Sosyal Fonuna hazırlamak ve uygun yapı ile sistemleri kurmak.

Bu bileşenin sorumlu kurumu olarak ÇSGB’nin Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı çalışıyor. Yapılan analiz sonucunda Bakanlığın öncülüğü ile hazırlanmış olan İKG OP kapsamında dört öncelik (müdahale alanı) ve bu öncelikler altında 10 tedbir (alt hedef) belirlendi. 2007-2013 dönemi mali işbirliği kapsamında AB tarafından İKG OP bileşenine 473,86 Milyon Avroluk fon ayrıldı. 83,62 Milyon Avro tutarındaki ulusal kaynakla beraber İKG Bileşenine 2007-2013 yılları arasında ayrılan kaynak toplamda ise 557,48 Milyon Avro.

İlk yıllarda kaynaklar ağırlıklı olarak kişi başına milli gelirleri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan 12 Düzey II bölgesinde (43 ilde) kullanıldı. Program, yeni dönemde, gayrisafi milli hâsıla açısından Türkiye ortalamasının %75’in altındaki bölgelerin desteklenmesinin yanı sıra tüm Türkiye’yi de kapsayacak hale getirildi. İKG OP’nin öncelikli hedefi, Türkiye’nin etkin bir şekilde işleyen bir işgücü piyasasına sahip olması. Bunu başarabilmek için eğitim ve istihdam arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve işgücü piyasasına erişimde güçlük çeken dezavantajlı kişilerin istihdama kazandırılmasının sağlanması hedefleniyor. Bu nedenle programın öncelikleri İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme ve Teknik Yardım olarak belirlenirken bu öncelikler kendi içlerinde tedbirlere ayrılarak müdahale alanları belirginleştiriliyor.

Toplantının amacı, Türkiye’de istihdam, eğitim ve sosyal içerme alanlarında yapılan çalışmalara genel bir bakış ile mevcut durumun göz önüne alınarak İKG OP’nin 2007 yılından günümüze dek yaptığı çalışmaları tanıtmak. Ayrıca, toplantıda 2014-2020 yılları arasında ikinci dönemine girecek olan İKG OP (Sektör Programı) kapsamında yapılacakları anlatmak ve ilgili paydaşlarla tartışmaya açmak da hedefleniyor. Tanıtım toplantısı, protokol konuşmalarını takiben istihdam, eğitim ve sosyal içerme alanlarında İKG OP kapsamında yapılmış olan çalışmaları ve önümüzdeki dönemde yapılacakların ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi konusunda AB-Türkiye işbirliğinin anlatılacağı sunumlar ile sürecek, sonrasında iki kısımdan oluşan açık tartışma gerçekleşecek.

Tartışmada interaktif olarak yer alması beklenen katılımcıların “U Düzen” formatında oturacağı toplantıya; özellikle IKG OP’nin öncelik alanları olan eğitim, istihdam ve sosyal içerme alanında faaliyet gösteren gazeteciler ve medya mensupları, bu alanda çalışma yapan akademik çevre, AB ile işbirliği içinde uluslararası fon sağlayıcıların temsilcileri, özel sektörü temsilen iş adamları ve iş hayatının önde gelen isimleri, insan kaynakları yöneticileri, ilgili sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcilerinin katılımının sağlanması hedefleniyor. Bu bağlamda moderasyonu gazeteci Fatih Türkmenoğlu tarafından yapılacak ve iki kısımdan oluşacak açık tartışma platformunun ilkinde katılımcıların bahsi geçen AB-Türkiye işbirliğinin nasıl algılandığı ve söz konusu işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği konusunda görüş belirtmeleri bekleniyor. İkinci kısımda ise ÇSGB-ABKD koordinasyonunda Türkiye’nin 2014-2020 yılları arasında insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda öncelikleri tartışılacak. 09:30′da başlayacak program açık tartışmanın ardından toplantı saat 12:30’da sonlandırılacak.