Türkiye, OECD ülkeleri arasında, ailelerin en çok yiyecek sıkıntısı yaşadığı ülke oldu

Pazar, 8 Haziran 2014 14:38

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD’si üyesi olan dünyanın en zengin ülkelerinde yaşayan aileler git gide daha çok yiyecek sıkıntısı yaşıyor. Özellikle evlerinde 15 yaşın altında çocukların yoğunlukta olduğu OECD ülkeleri küresel ekonomide yaşanan kötü gidişattan dolayı yiyecek satın almakta zorlanıyorlar.

İlk on OECD ülkelesi içinde son 12 ayda yiyecek satın alma sıkıntısının en çok yaşandığı ülkeler, OECD’nin en fakir ülkeleri. Bu ülkeler icinde Türkiye birinci sırada.

Türkiye OECD ülkeleri içinde 2012 itibarı ile en düşük ikinci gayri safi yurtiçi hasılaya sahip. Türkiye 2013 itibariyle ise OECD ülkeleri içinde en fazla yiyecek sıkıntısı yaşayan vatandaşa sahip ülke oldu. Yiyecek sıkıntısı yaşayan ülkeler sıralamasında Türkiye’yi, Macaristan, Meksika, ve Yunanistan takip etti.

OECD’nin araştırması her ülkeden 15 yaşının üstünde 1,000 kişiyle yüz yüze ve telefonda yapılan mülakatlar ile gerçekleştirildi.

İlk on OECD ülkesi içinde son 12 ayda yiyecek satın almakta zorlanan çocuklu ailelerin oranı:

Screen Shot 2014-06-08 at 12.28.59

 

İlk on OECD ülkesi içinde yiyecek satın almakta zorlanan çocuksuz ailelerin oranı:

Screen Shot 2014-06-08 at 12.29.04