Türkiye meydanlarda kitap okudu

Cuma, 3 Nisan 2015 10:00

51. Kütüphane Haftası tüm Türkiye’de büyük bir heyecanla kutlandı. Mart ayının son Pazartesi günü başlayan hafta, kütüphane türlerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin yanı sıra, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin kutlamalarıyla geniş yankı buldu.

Kültür mirasını gelecek nesillere aktaran bir mesleğin temsilcisi olan kütüphaneciler, kültürlerarası diyalogda payı olan önemli bir mesleğin mensupları. Bu duruma vurgu yapan hafta teması, “ Kültürlerarası Diyalog ve Kütüphaneler” olarak belirlendi.

Bu yıl, Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılı olması sebebiyle ayrı bir önem ve değer taşıyor. Farklı milletlerden insanların mevcut düzene boyun eğmeyip eşsiz bir mücadele örneği sergilediği Çanakkale Savaşları, onurun, bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi olmanın yanı sıra çeşitli kültürleri bir araya getirmesi, insanca yaşam şartlarının sağlanması için insani birliği gözler önüne sermesi ve kültürlerarası diyaloğa sahne olması bakımından da ayrı önem taşıyor. Bu nedenle bu yıl Kütüphane Haftası resmi açılışı Çanakkale’de yapıldı.

IMG_9008Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, bu temaya bir de “Geleceğin Kütüphaneleri, Kütüphanelerin Geleceği” başlığını ekledi. Yıl içinde mesleki tartışma listelerinde olsun, sosyal medyada olsun “mesleğimiz gelecekte nasıl bir hal alacak?” sorusuna cevap bulmaya çalışıldı. Bu yalnız kütüphanecileri değil, herkesi uzun zamandır meşgul eden bir soru. Toplumdaki yargının aksine, gelecekte kütüphaneler, bilgi ve belge merkezleri, arşivler, müzeler daha da anlam ve önem kazanacak. Bu kurumlar, özellikle halk kütüphaneleri, birer sosyalleşme merkezi olarak çekim gücü oluşturmak zorundadır. Bunu ise ancak kütüphanelerin ve arşivlerin verdiği nitelikli hizmetleri tanıtarak, onları topluma anlatarak sağlayabiliriz.

Savaşlarda, kargaşa zamanlarında topluma zarar vermek isteyenler önce kütüphaneleri, arşivleri yok etmeye çalışırlar. Ulusal belleği yok etmeye yönelik saldırılar planlanır. Bu zihniyete inat, okumayı, öğrenmeyi, kendini geliştirmeyi terk etmemeli; kütüphanelere, arşivlere sahip çıkmalıyız. Kütüphaneler bir milletin belleğidir, eğitiminin kalbidir. Bu bilinci halka kazandırmaksa kütüphanecilerin görevidir.

Farklı bakış açılarını, farklı düşünceleri bulabileceğiniz mekanlar kütüphanelerdir. Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun kütüphanecilerle halka hizmet veren kütüphaneler, bazen bir hat sergisiyle, bazen bir drama etkinliğiyle, bazen bir satranç kursuyla, bazen web sitesi tasarım dersleriyle kültürel açıdan desteklenmeyi de sağlayacaktır. Bu kadar çok yönlülük, ancak nitelikli personel ile gerçekleştirilebilir. Yetkililerden isteğimiz, kütüphanelere, arşivlere, bilgi ve belge merkezlerine nitelikli, bölüm mezunu personeli istihdam etmeleri yönündedir. Zira kütüphanelerimiz, bu yönden büyük bir sıkıntı içindedir. Okul kütüphanelerimizin durumu ise özel kurumlarda istihdam edilen nitelikli personel ile nispeten daha iyi iken, kamuda okul kütüphanelerinin varlık bile gösteremediğini gözlemliyoruz. Nitelikli kütüphane ve arşivler için nitelikli personelin olmazsa olmaz olduğunun bir kez daha altını çizelim. Halk kütüphanelerimizin kapatılmaması, etkin hizmet sürdürebilmesi için daha çok nitelikli kütüphanecinin personel olarak istihdamı isteklerimiz arasındadır.

Bu yıl Kütüphane Haftası İstanbul Programı, bu bilince sahip çıkan bir anlayışla şenlik yürüyüşü ile başladı. “İstanbul Kütüphaneleri Yürüyor” başlıklı etkinlikte kütüphaneciler, arşivciler, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri ile kitapları, kütüphaneleri seven herkes yürüyüşe katıldı. Gelenekselleşen şenlik yürüyüşü bu yıl, 29 Mart Pazar günü saat 14.00’te İstiklal Caddesi Tünel Meydanı’nda yapıldı.

IMG_9192İstanbul Büyükşehir Bandosu eşliğinde yürüyen olan herkes, İstanbul Kütüphanelerinin isimleri ile halk kütüphanelerinin yaşamdaki değerine ve insanlar üzerindeki değişim etkisine ilişkin sloganları ve pankartları taşıdı. Müziğin ritmi ile kitap ve kütüphaneyle ilgili sloganlar atıldı, halkın ilgisi kütüphane haftası etkinliklerine çekilmeye çalışıldı.

Halkın eğitim merkezleri, eğitimin kalbi olan kütüphaneleri temsil eden gruba katılanlar, Nostaljik Tramvay’daki drama çalışması ile renklenen bir yürüyüş keyfi yaşadılar. Kitap okuyan insanlar drama çalışması çerçevesinde canlandırıldı. Nostaljik Tramvay’daki drama topluluğu yürüyüşü tamamlayan, yaşamın içinden bir aktivite sunarak büyük ilgi gördü.

Bütün bu etkinliklerin yanı sıra, katılan halk kütüphaneleri, gece 22.00’ye dek açık tutuldu. Konserler, yarışmalar, söyleşilerle “Geceleyin Kütüphane” yaşanmaya çalışıldı.

Tüm bunların hepsi, okuma alışkanlığımızın daha da artması, kütüphanelerimizi tanımamız ve daha sık kullanmamız için yapılıyor. Ülkemizin ilerlemesini istiyorsak, okumaya, düşünmeye, araştırmaya daha fazla zaman ayırmalıyız. Gelişmiş toplumlarda gelişmiş kütüphaneler vardır. Halk eğitimi bu sayede daha verimli bir şekilde gerçekleştirilir. Var olan kütüphanelerimizi yaşatmak ve kullanmak, ülkemizin aydınlık bir geleceğe ulaşmasında bize yardımcı olacaktır.

51. Kütüphane Haftası kutlu olsun!

Yazan: Doç. Dr. Işıl İlknur Sert

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

 

 

Tags