Türkiye bilimde ilk 40′da!

Pazar, 16 Aralık 2012 12:58

Türkiye ,Scientific American Dergisi tarafından belirlenen ”Bilimde Dünyanın En İyi 40 Ülkesi” sıralamasında yer aldı

Scientific American Dergisi, tarafından yapılan sıralamada ülkelerin bilimsel dergi yayın sayısı, patent sayısı, Ar-Ge’ye ayrılan pay, bilim ve teknoloji alanındaki doktora sayısı ve milli gelir baz alınıyor.

Tüm bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye:

Bilim ve teknoloji doktora sayısında dünyanın en iyi 15.

Milli gelirden Ar-Ge’ye ayrılan pay ile dünyanın en iyi 16.

En saygın bilimsel dergi yayın sayısı açısından 38.

Patent sayısına göre: 36. ülkesi oldu.