Türk eğitim sisteminin teşhis edilen öncelikli sorunları!

Çarşamba, 6 Mart 2013 10:18

erdoganin_fatih_projesi_turk_mali_olacak_11 Şubat günü, Apple’ın Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Couch ve Apple Türkiye Genel Müdürü Reşan Yüner FATİH projesini de konuşmak için Cumhurbaşkanı Gül’ü ziyaret etti. 22 Şubat günü ise Egemen Bağış, Microsoft CEO’su Steve Ballmer’la görüştü.

Neden mi bu kadar önemli?

FATİH projesi kapsamında 4 yılda yaklaşık 16 Milyon adet tablet bilgisayarın dağıtılacağı söyleniyor. 2010 yılında dünyada satılan tablet sayısının 19.5 Milyon adet olduğunu düşünürsek, her yıl dünya pazarının %20’si kadar tablet dağıtılacak.

Peki bu proje neye cevap verecek? Hangi kapsamda yararlı olacak?

Şüphesiz siyasi otoritenin atacağı adımlar ve yapacağı yatırımlar çözüm ve gelişim odaklı olmalı. Diğer bir deyişle, eğer bir yatırım yapılacaksa, bu yatırım dönemin teşhis edilmiş problemlerini çözebilmeli, var olan gidişatı kolaylaştırmalı ve ekonomik, sosyal ve kültürel fayda sağlayabilmelidir.

FATİH yatırımını incelerken bu koşullara tekrar bakılmalı derim.

Türk eğitim sisteminin teşhis edilen öncelikli sorunları:
1. Derslik ve eğitim koşullarının yetersizliği: Bir çok ilimizde okul eksikliği yaşanıyor. Sıra-Tahta- Tuvalet- Isınma gibi eksiklikler sürekli gündem oluşturuyor.
2. Okullardaki şiddet üreten ve öğrencileri şiddete adapte edebilen unsurlar: Yetkililer görmemekte ısrar etse de, kişilik özelliklerini tamamlayıcı unsur olarak şiddeti araç edinen, kendini ifade etme yöntemi olarak şiddeti kullanan öğrenciler gerçeği var. CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın soru önergesine Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in verdiği yanıta göre okullardaki ‘kayıtlı’ şiddet olayları 6 yılda 7 Bin artmış.
3. Eğitim kalitesi, müfredat verimsizliği: İnsani Gelişmişlik Endeksine bakıldığında 180 kadar ülke arasındaki yerimizin 90-100 sıraları arasında olduğunu görüyoruz.
Ayrıca 2009 rakamlarına göre OECD ülkeleri arasındaki Fen-Matematik sıralamamız, 60-65 ülke arasında 40-45 aralığındadır.
4. Kadınların maruz kaldığı aksaklıklar, katılım sorunları, meslek edinme zorlukları:
Dünya Bankası 2008 Kalkınma Raporuna göre, 15-24 yaş arası vatandaşlar arasında kadınların, hem okulda hem de iş sahasında yer bulamama oranı erkeklere nazaran 3 kat kadar fazladır.

Öğrencilere ücretsiz sağlanan malzemelerin bütçesine bakalım:

Genel itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı 2012 bütçesi toplam 39 milyar TL’dir. Bu bütçenin sadece 325 milyon TL kadarı, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için ücretsiz verilen kitaplara ayrılmış. Ayrıca belirtmekte yarar var; her sene yeni kitaplar veriliyor, kullanılmış kitaplar çöp oluyor. Bunun yerine öğrencilerin temiz kullanmaları teşvik edilir; bu kitaplar her sene diğer sınıflara verilerek paylaşım bilinci artırılabilir ve beraberinde tasarruf edilebilir.

FATİH projesine ise toplamda 13 Milyar TL ‘lik bir yatırım hedefleniyor. 2013te 1.4 milyar, hedef kapsamında 13 Milyar TL harcanarak oluşturulan bu proje ile yukarıda belirtilen, eğitimin esas sorunlarından hangisine cevap verilecek? Ek olarak soralım;
• Eğitimli işsizlik sorunu çözülecek mi?
• Yabancı firmalarla anlaşılacağı yapılacağı öngörülüyor. İstihdama katkısı ne olacak?
• ‘Ezberci Eğitim’ adı verilen soruna yardımı ne olacak?

Los Angeles Times’da 2012 Şubatında yayınlanan konuyla ilgili makalede, teknolojik aletlerin öğretmenlerin kabiliyetlerini artırmadığının ve uzun vadede dahi devlete ekonomik avantaj sağlamadığının altını çiziyor.

Regent Üniversitesinden Mervyn J. Wighting’in 2006 yılında liseli öğrenciler ile ilgili yayınladığı araştırma, bilgisayarlı eğitimi kullanan öğrencilerin daha az puan aldığını gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 2009 yılında yayınladığı ‘’Okuma ve Matematik Yazılımlarının Yararlılığı’’ raporuna göre ise, birinci, dördüncü ve altıncı sınıflarda denenen araştırma sonucu olumsuz. Özelikle 6. Sınıflarda matematik yazılımlarını kullanan öğrencilerin daha kötü eğitildiğini ve sonucun her geçen sene kötüleştiğini belirtiyor.

Tüm bunların cevaplanması gerekirken, gündemi asıl meşgul eden noktaların yatırıma dönüşecek olan13 Milyar TL ile ilişkili olması, konuyu eğitim kapsamının dışına iterek, ekonomik alana çekiyor.

Mehmet Doğan