TÜİK en yaşlı bölgeyi açıkladı

Çarşamba, 20 Mart 2013 17:22

yasli_ciftTürkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı araştırmaya göre Türkiye hızla yaşlanacak.

65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2012 yılında yüzde 7.5 iken, tahminlere göre bu oran 2023 yılında yüzde 10.2’ye, 2050 yılında yüzde 20.8’e, 2075 yılında ise yüzde 27.7’ye yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistiklerle Yaşlılar 2012’yi açıkladı. TÜİK, 2012 yılından itibaren 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü gibi özel günlerde, günün önemine atfen özel yayın ya da haber bülteni yayımlama konusunda bir çalışma başlattığını bildirdi. Bu kapsamda, TÜİK’in belli nüfus gruplarına özel tematik yayınlar çıkarma konusunda da çalışmalar yaptığına dikkat çekilen açıklamada, geçen yıl özel günlerde kadın nüfus ve gençlerle ilgili yayınlar çıkarıldığını belirten TÜİK, 2013 yılında da bu seriyi “Yaşlılara Saygı Haftası” çerçevesinde yaşlı nüfusa özel bir yayınla zenginleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

TÜİK’in yayınladığı haber bülteninde, yaşlı nüfusun mevcut ve gelecekteki demografik yapısı ile eğitim, medeni durum, gelir, aile yaşamı, yaşlı bakımı, çalışma durumu, yaşam memnuniyeti gibi sosyo-ekonomik özelliklerine yer verilirken, eş zamanlı olarak çıkarılan “İstatistiklerle Yaşlılar, 2012” kitabında yaşlı nüfusa yönelik ayrıntılı tablolar kullanıcılara sunuldu. Buna göre 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2012 yılında yüzde 7.5 olarak belirlendi. Nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın 2023 yılında yüzde 10.2, 2050 yılında yüzde 20.8, 2075 yılında ise yüzde 27.7’ye yükseleceği tahmin edildi.

65 VE DAHA YUKARI YAŞTAKİ NÜFUSUN EN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGE EGE
2012 yılında 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 16.5 ile Ege Bölgesi oldu. Yaşlı nüfusun daha yoğun olarak yaşadığı diğer bölgeler, sırasıyla yüzde 14 ile İstanbul, yüzde 11.7 ile Akdeniz ve yüzde 9.9 ile Doğu Marmara bölgeleri oldu. Yaşlı nüfus oranı en düşük olan bölge, yüzde 2.6 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi olarak belirlendi.

Nüfus projeksiyonuna göre Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2’ye yükselerek yaşlı nüfus yapısına sahip ülkeler arasında yer alacağı tahmin edildi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10’u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi oldu. Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfuslara göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi.

Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan “demografik dönüşüm” sürecinde olan Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre genç bir nüfus yapısına sahip görünse de, mutlak yaşlı sayısı oldukça fazla. Bu dönüşümde nüfusun yaş grupları yapılanması şekil değiştirmekte, ölümlülük ve doğurganlıkta azalma ile birlikte doğumdan sonra beklenen yaşam süresinde artış olmakta ve çocuk ve gençlerin nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi.

2011 yılında 65 ve daha yukarı yaştaki erkek nüfusta okuma ve yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 12.9 iken kadın nüfusa bu oran yüzde 42. İlkokul mezunu olan erkeklerin oranı yüzde 51.4 iken kadınların oranı yüzde 30. Yüksekokul veya fakülte mezunu olan erkek nüfus oranı yüzde 6.2, kadın nüfus oranı ise yüzde1.6.

65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun eğitim durumu, 15-64 yaş grubundaki kişilere göre de önemli ölçüde farklılık gösterdi. 15-64 yaştaki erkek nüfusta ilkokul mezunu oranı yüzde 22.6 iken 65 ve daha yukarı yaştaki erkek nüfus içinde bu oran yüzde 51.4 oldu. 15-64 yaş grubundaki kadın nüfusta ilkokul mezunu oranı yüzde 32.3 iken 65 ve daha yukarı yaştaki kadın nüfus içinde bu oran yüzde 30 oldu.

YAŞLI KADIN NÜFUSUN YAKLAŞIK OLARAK YARISININ EŞİ ÖLDÜ
2012 yılında 65 ve daha yukarı yaştaki kadın nüfusun yüzde 52.4’ünün eşi ölmüş iken erkek nüfusun yüzde 13.7’sinin eşi öldü. Yaşlı kadın nüfusun yüzde 42.2’si evli iken erkeklerin ise yüzde 82.7’si evli.

YAŞLI NÜFUSUN EN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI…
2011 yılında emekli ve dul-yetim aylıklarından yararlanan erkeklerin oranı yüzde 67.4, kadınların oranı ise yüzde 28.5 oldu. Diğer sosyal transferlerden yararlanan yaşlı kadınların oranı yüzde 58.6 iken erkeklerin oranı yüzde 1.7 düzeyinde gerçekleşti.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin yüzde60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı Türkiye geneli için yüzde 22.6 iken, bu oran yaşlı nüfus için yüzde 17 oldu. 65 ve daha yukarı yaştaki erkeklerde yoksulluk oranı yüzde 15.9, kadınlarda ise yüzde 17,9. 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta borç ve taksiti olmayanların oranı yüzde 38.2 iken bu oran 65 ve daha yukarıdaki nüfusta yüzde 61.4 oldu.

YAŞLILAR KENDİLERİNİ MUTLU HİSSEDİYOR
2012 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 61’i mutlu iken 65 ve daha yukarı yaştaki erkeklerin yüzde 64.2’si, kadınların ise yüzde 57.3’ü kendilerini mutlu hissediyor.

Yaşlılık döneminde bireylerin mutluluk kaynağı yüzde 62 ile aileleri oldu. 2012 yılında 65 ve daha yukarı yaştaki kadın ve erkek nüfusun en önemli mutluluk kaynağı, aileleridir. İkinci sırada gelen mutluluk kaynağı kadınlar için yüzde 22.9 ile çocukları, erkekler için ise yüzde 11.7 ile eşleri.

Anne babalarını haftada birden fazla ziyaret eden kız çocuklarının oranı yüzde 37.2 iken erkek çocuklar için bu oran yüzde 33.4 oldu. 65-74 yaş grubundaki erkeklerin sağlık durumu aynı yaş grubundaki kadınlara göre çok daha iyi durumda. 2010 yılında 65-74 yaş grubundaki erkeklerde sağlık durumu “çok iyi veya iyi” düzeyinde olanların oranı yüzde 43.1 iken kadınlarda bu oran yüzde 17.8.