TSK’dan ‘paralel yapı’ iddialarına yanıt

Pazartesi, 5 Mayıs 2014 11:01

Genelkurmay Başkanlığı son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

TSK’nın internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın yayın organlarında; 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen MGK toplantısında ele alınan kararlardan birisinin de, TSK içinde yer aldığı iddia edilen paralel yapılanmaya yönelik tedbirlerle ilgili olduğu ve bu kapsamda söz konusu yapılanmayı esas alan bir araştırma başlatıldığı, bunun sonucunda Yüksek Disiplin Kurulu ve 2014 yılı Ağustos ayındaki YAŞ toplantısında bazı personelin TSK’dan ihraç edileceğine yönelik haberler yer almıştır. Ağustos ayı olağan YAŞ toplantısına yönelik çalışmalar, kurumsal hafıza ve teamüller çerçevesinde ve normal seyrinde sürdürülmektedir.

Söz konusu haberler gerçek dışıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir hukuk devleti olma vasfının gereği olarak TSK’da tüm faaliyetler, başta Anayasa olmak üzere mevcut kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda TSK’da, dayanağını yasal mevzuattan almayan hiçbir işlem yapılmamaktadır.

Diğer taraftan TSK’da hiçbir dönemde personel arasında etnik ve mezhepsel ayrımcılık yapılmamıştır. TSK’da ayırma işlemleri; yasalarda belirtilen nedenlere ve somut, hukuki delillere dayanarak yapılmaktadır. Konu ile ilgili iddialar gerçek dışıdır.

30 NİSAN TARİHLİ MGK TOPLANTISI SONRASINDA YAPILAN BİLDİRİ:
Milli güvenlik kurulu 30 nisan 2014 tarihinde olağan toplantısını yapmıştır. toplantıda;

A. Halkımızın huzurunu ve ülkemizin güvenliğini ilgilendiren hususlar ayrıntılı olarak görüşülmüştür. ayrıca, ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve bunlara yönelik olarak alınan tedbirler değerlendirilmiştir.

B. Suriye’de süregiden çatışma ortamının ulusal güvenliğimiz başta olmak üzere, bölgesel barış ve istikrara yönelik oluşturduğu tehdit kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. ülkemizde misafir edilen Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar da gözden geçirilmiştir.

C. Orta doğu bölgesindeki diğer gelişmeler ele alınmış olup, bu kapsamda;

Irak’ta meydana gelen gelişmeler tüm boyutlarıyla incelenmiş ve ikili ilişkilerimizin son durumu gözden geçirilmiştir. ülkedeki mevcut sıkıntıların, bugün yapılan genel seçimlerin de katkısıyla, demokratik ve anayasal çerçevede çözüme kavuşturulmasının, Irak’la birlikte bölgemizin huzur ve istikrarına olumlu etkide bulunacağı belirtilmiştir.

İsrail ve Filistin arasında yürütülen barış müzakerelerinde gelinen aşama değerlendirilmiş; bölgede kalıcı ve yaşayabilir bir barış için elzem olan Filistinlilerarası birliğin sağlanması doğrultusunda fetih ve Hamas arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet vurgulanmıştır.

Mısır’da son zamanlarda yaşanan olaylar gözden geçirilerek, özellikle kitlesel idam kararları hakkında duyulan kaygı ifade edilmiş ve bu kararların dost ve kardeş mısır halkının geleceği bakımından düzeltileceği yönündeki beklenti dile getirilmiştir.

D. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizle ortaya çıkan bölgesel durum kapsamlı şekilde görüşülmüştür. mevcut ve muhtemel gelişmelerin seyir tarzının ülkemize yansımaları ile kırım tatar Türkleri’ne etkileri değerlendirilmiştir.

E. Toplantıda ayrıca, bölgesel ve küresel güvenlik ortamındaki gelişmelere uygun olarak, ülkemizin ihtiyacı olan ve sayın cumhurbaşkanımızca başlatılan savunma reformu çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.