Trafikteki kirli hava astıma davetiye çıkarıyor

Cuma, 22 Mart 2013 11:15

tyhgTrafikteki arabaların yarattığı hava kirliliğinin çocuklarda pasif sigara içiciliği kadar zararlı olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda astım ile trafik kirliğinin bağlantısı ortaya çıkarıldı. Yeni yapılan bir araştırmaya göre trafik kirliliği çocuklarda pasif sigara içiciliği kadar etkili.

10 Avrupa kentinden toplanan verileri değerlendiren uzmanlar yoğun trafiğin nedeen olduğu kirliliğin çocuklardaki kronik astım hastalığına yüzde 14 etkide bulunuyor. Bu, sigara içilen bir ortamda dumana maruz kalmakla aynı değerde. Pasif içicilik astıma hastalığına yüzde 4 ile yüzde 18 arasında etkide bulunuyor.

İsviçre Tropikal ve Halk Sağlığı Enstitüsü’nden Dr. Laura Perez “Hava kirliliğinin semptomu tetiklediği önceden biliniyordu ama ilk kez trafik kirliliğinin etkileme oranını Avrupa kentlerinde yapılan araştırmada ortaya koyduk. Bütün mevcut epidemolojik çalışmalar araçların yarattığı kirliliğin çocuklarda hastalığa neden olduğu gösteriliyor. Artık b undan sonra bunun önüne nasıl geçilir onun tartışılması gerekiyor” dedi.

European Respiratory Journal dergisinde yayımlanan çalışmada veriler ışığında trafik kirliliğine çok fazla kalan çocukların daha fazla astıma yakalandığı tespit edildi. Araştırmada pasif içicilik, sosyoekonomik arkaplan gibi kentlerin nüfusu da değerlendirildi.