“THY greve giden işçilerin yerine yenisini çalıştıramaz”

Salı, 9 Temmuz 2013 10:30

ucusu_olanlar_dikkat_thyde_grev_var_h132379Türk Hava Yolları’nda örgütlü Hava İş Sendikası’nın 56 gün önce başlattığı grev devam ederken, İş Mahkemesi’nden çarpıcı bir karar çıktı.

Hava İş Sendikası’nın grevi devam ederken, İş Mahkemesi’nden THY aleyhine bir ihtiyati tedbir kararı çıktı. İş Mahkemesi, greve çıkan işçilerin yerine başka işçi çalıştırılamayacağına hükmetti. Mahkeme başka işçi çalıştırma hakkında ihtiyati tedbir yolu ile durdurma kararı verdi.

Karar İstanbul 5. İstanbul İş Mahkemesi’nin 8 Temmuz’da yaptığı duruşmada çıktı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporları da, greve katılan işçiler yerine başka işçilerin çalıştırıldığı kaydedildi. Davanın ilk celsesinde mahkeme, Yargıtay yolu açık olmak üzere kritik bir karar aldı. Mahkeme kararında özetle, greve çıkan işçi yerine başka işçilerin çalıştırılamayacağını hükmetti.

Durdurma kararı çıktı

Mahkemenin aldığı kararda, “Davacı sendikanın davalı işyerinde grev kararı alıp, uyguladığı 6356 sayılı yasanın 68. Maddesi’ne göre, greve katılan işçilerin yerine sürekli ya da geçici olarak başka işçi çalıştırılamayacağı bildirildiği, dosya arasında mevcut İstanbul 1. İş Mahkemesi’nin 2013/2 D iş dosyasında yapılan tespitte ve bilirkişiler tarafından düzenlenen raporda greve katılan işçilerin yerine, başka işçi çalıştırıldığı tespit olunmuş olup, bu da mahkememizce de bu husus greve katılan işçilerin yerine greve katılmayanların çalıştırıldığının kabul edilerek, 6356 sayılı yasanın 68. Maddesi gereğince; greve katılan işçilerin yerine başka işçi çalıştırılamayacağından:

Greve katılan işçilerin yerine başka işçilerin çalıştırılmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına, sataşmanın bu şekilde önlenmesine dair 8 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere, taraf vekillerinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı” denildi.

Tags