TBMM’de fezleke oturumu

Çarşamba, 19 Mart 2014 14:53

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin isteği üzerine saat 15.00′te olağanüstü toplandı. Genel Kurul’daki toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. CHP milletvekilleri ise tam kadro Genel Kurul’da yerini aldı. MHP ve BDP de görüşmeye katılıyor. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’un yönettiği birleşimde önce elektronik yoklama yapıldı. Oylamada toplantı yete sayısına ulaşıldı.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, 15 mükerrer oy pusulası olduğu gerekçesiyle TBMM’nin toplanması için önergeye imza atan milletvekillerinin adını okudu. Yakut ardından “Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz” diyerek toplantıyı açtı.

Yoklama sırasında AK Parti sıralarında milletvekili sayısının azlığı dikkat çekti. Oylamanın açıklanmasının ardından AK Partili vekiller de Genel Kurul Salonu’na girdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Anayasanın “Meclis Soruşturması”nı düzenleyen 100. maddesine göre; Başbakan veya bakanlar hakkında, TBMM üye tamsayısının en az onda birinin (55) vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebiliyor. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşerek gizli oyla karara bağlıyor.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis’teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılıyor. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis’e sunuyor. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilebiliyor. Bu süre içinde raporun TBMM Başkanlığı’na teslimi zorunlu olacak.

Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılıp, dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülüyor ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan’a sevkine karar veriliyor. Yüce Divan’a sevk kararı, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınıyor.

Anayasa uyarınca, Meclis’teki siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamıyor ve karar alınamıyor.

MECLİS ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

CHP’nin genel görüşme önergesinin AK Partililerce reddedildiği son oturum da olaylı oldu. Oylamada ayağa kalKan muhalefet partileri, AK Parti grubuna dönük “Hadi hadi. Cesaret cesaret” diye tempo tuttu. İşaret oylamasında anlaşmazlık çıkınca CHP’liler önce “Ahlak, vicdan, cesaret” diye tempo tuttular, daha sonra da “Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk” diye slogan attılar. AK Partililer ret verince muhalefetten “Yuh” sesleri yükseldi. İlk oylamanın sonucu 111 kabul 240 ret olarak açıklanınca bu kez AK Partililer “Yuh” çekti. Yakut, sonucun yanlış olduğunu belirterek, “158 kabul, 259 ret” dedi. CHP’liler yeniden “Yuh” diye protesto etti. Meclis, AK Parti’nin önerisiyle 8 Nisan’a kadar çalışmalarına ara verdi.