Tambakı, ışınyayan, yürek çizgesi! TDK tıp terimlerini sadeleştirecek

Cuma, 20 Eylül 2013 16:40

headlineTürk Dil Kurumunun oluşturduğu çalışma grubu, tıp terimlerine Türkçe karşılık arıyor.

Çalışma kapsamında “by-pass” yerine “köprüleme”, “check-up” yerine “tambakı”, “dedektör” yerine “ararbulur”, “dezenfeksiyon” yerine “bulaş savma”, “efervesan” (suda eriyentablet) yerine “fışırdayan”, “endoskop” yerine “içgöreç” önerildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve çalışma grubu başkanı Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, tıp terimlerinin daha anlaşılabilir olması amacıyla Türkçe karşılıklar bulmayı ve dil birliği sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

TAMBAKI-ARARBULUR-FIŞIRDAYAN

Çalışma grubunun bazı tıp terimleri için bulduğu Türkçe karşılıklar şöyle: -Bazofil: Moryuvar -X-bain: Çarpı bacak -Eozinofil: Gülyuvar -Anksiyete: Kaygı -Aerosol: Püskürtü -Algoritma: Akış basamakları -Anabolizan madde: Özümleten madde -Anevrizma: Baloncuk -Antienflamatuar: Yangıgiderir -Atrofi: Körelme -By-pass: Köprüleme -Check-up: Tambakı -Dedektör: Ararbulur -Dejeneratif: Yozlaştırıcı Depresyon: Çökkünlük -Dezenfeksiyon: Bulaş savma -Diyafram: Böleç -Efervesan: Fışırdayan Ekartör: Ayırgaç -EKG: Yürek çizgesi -Endoskop: İçgöreç -Endoskopi: İçbakı -Fenomen: Görüngü -Fertil: Döllergen -Fistül: Akarca -Megaloluk:Büyüklenmecilik -Motivasyon: Güdülenim -Nüks: Depreşim Refleks: Tepke -Sadizm: Elezerlik -Sendrom: Belirge -Spazm: Ani kasılım -Halusinasyon: Varsanı -Hemofiltrasyon: Kansüzdürüm -Hipermetrop: Yakıngörmez -İmmünizasyon: Bağışıklama -Akut: İvegen -Kronik: Süregen -Benign: İyicil -Malign: Kötücül -Hermafroidizm: Erdişilik -Pürülan: İrinli -Radyoaktif: Işınyayan

Tags