Gezi Parkı’nda halk oylamasına gerek kalmadı mı?

Çarşamba, 3 Temmuz 2013 16:27

130703_taksim640.hlargeİstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin bilirkişi raporuna bağlı olarak aldığı karara Danıştay’ın da uyması halinde Topçu Kışlası projesi tamamen iptal olacak, plebisite gerek kalmayacak.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi bilirkişi raporuna uyarak plan tadilatlarını iptal etti. Gerekçeli kararını açıklaması beklenen mahkemenin kararı sadece Gezi Parkı’nı değil Taksim Yayalaştırma Projesini de ilgilendiriyor. İBB yeni bir plan tadilatı yapana kadar Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’ndaki tüm inşaat faaliyetlerinin durması gerekiyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın ‘’Mahkemenin vereceği karara uyarız’’ diyerek sözünü ettiği karar buydu. Böylelikle Plebisit (Halk Oylamasına) gerek kalmadı.

Radikal’den Ömer Erbil’in haberine göre İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde süren davada, Taksim Yayalaştırma Projesi ve ona dahil edilen Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasının önünü açan 1/5000 ile 1/1000 ölçekli Nâzım İmar Plan değişikliklerinin iptali istenmişti. Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası tarafından açılan davada 3 kişiden oluşan bilirkişi raporunda plan tadilatları ile ilgili olarak şöyle denilmişti; ‘‘Dava konusu plan değişikliklerinin çevre , kültürel ve doğal miras, kültürel ve ekonomik yapı, teknik altyapı, sosyal donatı, yapı ve sokak dokusu, mülkiyet yapısı, ulaşım, dolaşım sistemi, şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadığı, söz konusu planın sadece Taksim alanı yayalaştırma projesi gibi görünmekle birlikte plan notlarında Gezi Parkı’nı da içerdiği ve plan onama sınırı içindeki bir alanın planlamasının sonradan düzenlemek üzere ayrılarak belirsiz bırakıldığı…”

Mahkeme bilirkişini bu raporuna uyarak plan tadilatlarını iptal etti. Şimdi Danıştay’a yapılacak itiraz süresi başlayacak. Danıştay’ın mahkemenin kararına uyması halinde Gezi Parkı’na yapılması düşünülen Topçu Kışlası projesi tamamen iptal olacak. Böylelikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘mahkeme kararına uyacağız’ diyerek sözünü ettiği karar da çıkmış olup, plebisite gerek kalmayacak.

Taksim Yayalaştırma Projesi’nin ikinci aşaması olan, Gümüşsuyu ve Sıraselviler tarafına yapılacak tüneller de böylelikle iptal oldu. Hali hazırda devam eden Tarlabaşı tarafındaki tünel inşaatının ise ne olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. İBB’nin yeni bir plan tadilatı ile yarım kalan inşaatı tamamlayacağı tahmin ediliyor. Çünkü geçmiş dönemlerde mahkeme kararları sürekli plan değişiklikleri ile bertaraf ediliyordu.