SALT Galata’da Belgesel Gösterimi, Performans ve Konuşma Etkinlikleri

Cuma, 11 Mart 2016 11:21
SALT Galata’da belgesel gösterimi, performans ve konuşma etkinlikleri 21 Mart haftasında da devam ediyor.

Las Ultimas Palavras [Son Sözcükler]

Sefarad gençleri neden Yahudi İspanyolcası konuşamıyor?

23 Mart, 19.00

SALT Galata, Oditoryum

Las Ultimas Palavras [Son Sözcükler] (2015)

Yönetmen: Rita Ender

33 dakika

Türkçe

Las Ultimas Palavras

Rita Ender’in senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, Yorgo Demir’in çekimleri ve kurgusunu yaptığı belgesel film, Sefarad gençlerinin Yahudi İspanyolcası konuşamama nedenlerini araştırıyor. Filmde, 25 ile 35 yaşları arasındaki 19 Türkiyeli Yahudi gencine, gitgide kullanımı azalan bu dilde hangi sözcükleri bildikleri soruluyor. Onların paylaştıkları deneyimler üzerinden, dilin yaşam ve bellekteki yeri ile Yahudi kimliği ve aidiyetler sorgulanıyor.

Film gösteriminin ardından Rita Ender ile otobiyografik bellek üzerine araştırmalar yapan, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sami Gülgöz bir söyleşi (Türkçe) gerçekleştirecek.

-

 

Işıl Eğrikavuk’un İhtilaf Sanatı performansı SALT Galata’da

İlk kez 2015’te SALT Ulus’ta gerçekleştirilen performans, sanatçının ihtilafa ve bunu başarabilme sanatına yönelik ilgisini yansıtıyor.

 

Performans: İhtilaf Sanatı

Işıl Eğrikavuk

24-25 Mart, 20.00

SALT Galata, Kat 1

Ihtilaf Sanati_Art of Disagreement_1jpg

 

Işıl Eğrikavuk, anlaşamama, fikir ayrılığı, farklı görüşlerin neden olduğu tartışma ve uyuşmazlık olarak tanımlanan ihtilaf kavramından hareketle performansında şu soruları tartışmaya açmayı amaçlıyor:

İhtilafı kabullenerek makul hâle getirmek mümkün müdür? Bir çatışmada olumsuz da olsa bir sonuca ulaşılıp bundan yarar sağlanabilir mi? Yahut ihtilaf, hiddet ve kargaşaya mı eş değerdir?

SALT Galata’nın birinci katını bir müzakere alanına dönüştürecek olan performansın başlangıcında bir grup katılımcıları karşılayacak. Bu grubun konuşma ve beden hareketleri sanatçı tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde fotoğraflanan tartışmalar ile Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun arşiv kayıtlarından alıntı diyaloglardan esinle kurgulandı. Performans boyunca grubun sahnelediği bir dizi uzlaşma ve ihtilaf temelinde katılımcılardan, yukarıdaki soruları hem bireysel olarak hem de bir arada değerlendirmeleri istenecek.

 

Perfomans dili Türkçe’dir.

-

Akdeniz Konuşmaları III

Atila Uras

25 Mart, 19.00

SALT Galata, Oditoryum

 

Mare Nostrum – Şu Bizim Akdeniz

DALYAN_Fotograf_Atila Uras

Akdeniz coğrafyasını daha derinlemesine tanıma ve mekânsal kimliklerini yapılı ve doğal çevre tarihi üzerinden irdeleme amaçlı Akdeniz Konuşmaları sunum-tartışma serisi SALT Galata’da devam ediyor. Mart programında, deniz ve kıyı koruma, kıyı alanları yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışmalar yürütmüş olan Atila Uras, doğal, kültürel ve sosyal açılardan bölgenin durumunu değerlendirecek.

Romalıların deyişiyle Mare Nostrum (Bizim Deniz), barındırdığı lagünler, deltalar ve geçiş alanları da dâhil olmak üzere; sulak alanları, kayalık ve kumlu kıyıları, deniz çayırları, mercan toplulukları, denizdağları, kanyonları ve açık deniz sistemleriyle çevresinde yaşayan halklara zengin imkânlar sunar. Günümüzde, dünyanın en popüler turizm destinasyonudur; aynı zamanda, yoğun deniz taşımacılığı koridorlarından ve balık stoklarının ciddi baskı altında olduğu alanlardandır. Kıyıları en çok betonlaşan, sürekli azalan tarım alanları ve su kaynakları ihmal edilen Akdeniz havzası, iklim değişikliğinden azami derecede etkilenecek bölgeler arasında gösterilmektedir. Denizine kıyısı olan yirmiden fazla ülkeyle karmaşık bir sosyo-politik yapıya sahip Akdeniz, üzerindeki mevcut baskılara nasıl, ne tür çaba ve girişimlerle direnebilir?

Atila Uras Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye ofisinde mukim temsilci yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Akdeniz Konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Burcu Kütükçüoğlu’nun Akdeniz temalı dersleri ve akademik araştırmaları çerçevesinde hazırlanmaktadır.