Sabancı Vakfı toplumsal gelişme için yeni projeler arıyor

Çarşamba, 9 Ocak 2013 17:29

Kadın, Genç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu hedef kitlelere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projeleri için Toplumsal Gelişme Hibe Programı’nı, 4 Ocak 2013 itibariyle Sabancı Vakfı web sayfası üzerinden (www.sabancivakfi.org) başvurulara açmış bulunmaktadır. Başvurular 22 Şubat 2013 tarihinde sona erecektir.

Kurumlar arası sinerji yaratacak şekilde ortaklı projelerin destekleneceği hibe programı kapsamında, önceki yıllarda olduğu gibi, engelli kadın, genç kadın ya da engelli genç olduğu için çifte dezavantajlı olan grupların sorunları için kapsamlı çözüm önerileri geliştiren projelere öncelik verilecektir.

Projelerin, hedef kitlelerin toplumsal katılım, toplumsal adalet ve ekonomik katılım konu başlıkları altındaki sorunlarına yenilikçi, sürdürülebilir, çarpan etkisi yüksek, politika oluşturma ve karar alma süreçlerini etkilemeye yönelik savunu faaliyetlerini içeren unsurları bulundurması değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Dernek, vakıf, kooperatifve üniversitelerin başvuruda bulunabileceği hibe programında, projelerin Temmuz 2013 itibariyle başlaması ve uygulama süresinin maksimum 12 ay olması gerekmektedir. Proje başına hibe tutarı en az 40.000 TL, en fazla 250.000 TL olup, toplam hibe tutarı 1.2 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Program kapsamında verilen hibe tutarıyla orantılı olarak yerelde çalışmalar yapan küçük ölçekli kurumların yanı sıra, bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası boyutta çalışmalar yapan orta/büyük ölçekli kurumlara da destek verilecektir.

Geçmiş Hibe Programı kapsamında desteklenen projeleri incelemek için http://www.sabancivakfi.org/sayfa/projeler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.