Öğrenciye de akademisyene de kıyafet serbestisi

Salı, 15 Ocak 2013 17:05

Milli Eğitim Bakanlığı’na YÖK yasa taslağının son şekli gönderildi. Kılık kıyafet serbestisi içeren taslak, rektör seçimine ilişkin de yeni düzenlemeler içeriyor.

Son şekli verilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilen Yükseköğretim Yasa Taslağı’nda biri öğrencileri, biri de öğretim üyelerini ilgilendiren 2 yeni madde dikkat çekti.

Eğitim öğretim hürriyeti başlıklı 4. maddede tüm öğrencilerin eşit eğitim hakkına sahip olduğu belirtiliyor. Siyasi düşünce, dil, din, mezhep, inanç, ırk, cinsiyet ve kılık kıyafet tercihi nedeniyle herhangi bir ayrım gözetilmeksizin. Taslağın “Eğitim öğretim hürriyeti” başlıklı 4. maddesi şöyle: “Her öğrenci eğitim öğretim hak ve hürriyetinden siyasi düşünce, dil, din, mezhep, inanç, ırk, renk, cinsiyet, kılık-kıyafet tercihi ve sebeplerle herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit olarak yararlanır. Hiçbir öğrenci yukarıda belirtilen sebeplere dayalı olarak eğitim-öğretim hakkından ve hürriyetinden mahrum bırakılamaz.”

Öğretim üyelerine de kılık kıyafet serbestisi

“Bilimsel ve akademik hürriyet ve teminat” başlıklı 5. madde ise öğretim üyelerine ilişkin. Tıpkı öğrenciler gibi onların da dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, kılık kıyafet tercihi gibi nedenlerle ayrıma uğratılamayacağı belirtiliyor. Böylece taslak hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri için kılık kıyafet konusunda serbestlik getiriyor. Madde metni şöyle: “Her öğretim elemanı siyasi düşünce, dil, din, mezhep, inanç, ırk, renk, cinsiyet, kılık-kıyafet tercihi ve diğer sebeplerle herhangi bir ayrım gözetilmeksizin serbestçe eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, yayın yapma ve akademik faaliyetlerde bulunmak hakkına ve hürriyetine sahiptir.”

Taslakla başörtü, sakal gibi tercihlerin önü açılıyor.

“Rektör seçiminde bağışçılar da söz sahibi olacak”

Taslağa göre, öz geliri ve akademik faaliyet puanı yüksek üniversiteler, öğretim üyelerinin çoğunluğunun onayı halinde konsey oluşturabilecek. Bu üniversitelerde rektörü de konsey seçecek. Taslakta, rektör seçimine yönelik konseyi olmayan devlet üniversiteleri için ise 3 alternatif getiriliyor. İlk alternatife göre, öğretim üyeleri, üniversiteye mali destek sunan dış paydaşlar ve mezunlardan oluşan bir “Rektör Adaylarını Belirleme Komisyonu” kurulacak ve o komisyonun belirleyeceği 3 rektör adayından birini Cumhurbaşkanı atayacak.

İkinci alternatife göre ise, mevcut durumda olduğu gibi rektör olmak isteyen adaylar Senatoya başvuracak. Üniversitede yapılacak oylama sonucu en yüksek oyu alan aday, Cumhurbaşkanınca atanacak.

Son alternatife göre de rektör seçimi için, öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşan bir Üniversite Meclisi kurulacak. Bu Meclisin belirleyeceği 3 rektör adayından birini Cumhurbaşkanı atayacak.