‘Nymphomaniac’ın gösterime girmesini yasaklayan kurulun gerekçesi açıklandı

Salı, 4 Mart 2014 15:27

Lars Von Trier’in sansasyonel filmi ‘Nymphomaniac’ın gösterime girmesini yasaklayan Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu’nun gerekçesi açıklandı. Gerekçede ‘genel ahlaka aykırılık’ ve ‘pornografik görüntü ve diyaloglar’ öne çıkartılıyor. İşte ilgili bölüm:

Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunun eser hakkındaki kararı: Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesinin c fıkrası gereğince, Alt Kurulca Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulumuza havale edilen Nymphomaniac Part-1 versiyonu kurulumuzca izlenmiş; yoğunlukla pornografik görüntü ve diyaloglar içermesi, ayrıca genel ahlaka aykırı, çocukların ve geçlerin ruh sağlığını etkileyici olumsuz örnek oluşturan görüntü ve etkiler içermesi nedeniyle Yönetmeliğin 6/c ve 9. maddesinin 2. fırkası gereğince; filmin ticari dolaşım ve gösterime sunulması Kurulumuzca oyçokluğu ile uygun bulunmamıştır.