Mısır Apartmanı’nda Tek Günlük Bir Sergi: Ne Yaptığını Biliyorum

Çarşamba, 26 Eylül 2018 16:31

Simbart Projects, 30 Eylül Pazar günü, Mısır Apartmanı’nda Fatih Temiz’in “Ne Yaptığını Biliyorum” isimli tek günlük sergisine ev sahipliği yapacak.

Sanat eleştirmeni Fırat Arapoğlu sergiyi bu sözlerle anlatıyor:

“Fatih Temiz, 30 Eylül Pazar günü Mısır Apartmanı’nda gerçekleşecek tek günlük sergisinde Hitchcock’un ‘Birds’ filminden karşılaşılan imgeler, sinema endüstrisinin yönlendirilmiş ve koşullu karmaşasını ele alırken, öte yandan ikonolojik açıdan, sanatçının doğduğu ve yaşadığı coğrafyanın kültürüne göndermelerde bulunuyor.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Resim, film, imge ve ses birer anlatı öğesidir ve bu öğelerin önemli güçlerinden birisi, zamanın çizgiselliğini kırmaları. Sanat, bunu zamanın farklı yönlere akışını göstererek ve zamanın çoğaldığı yerleri kaynaştırarak yapar. Örneğin sinemanın sanata etkisi bağlamında kameradan çizime bilinmeyen bir dünyaya doğru yolculuk edilir ve zamanın baskısından böyle kurtulunabilir. Bu kurgunun sınırsız dünyasının yarattığı bir olasılık. Fatih Temiz sinema imgelerinden hareketle izler kitlenin gerilim, heyecan, gelenekler ve trajediye duyduğu ruh halinin bir yorumunu yansıtıyor. Karşılaşılan imgeler, bir filmin çeşitli ikonik ekran görüntülerinden alınıyor. Bu resimler bir yandan sinema endüstrisinin yönlendirilmiş ve koşullu karmaşasını ele alırken, öte yandan ikonolojik açıdan, sanatçının doğduğu ve yaşadığı coğrafyanın kültürüne göndermelerde bulunuyor.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Sanatçının sinema disiplininden aldığı kareleri yorumlayarak, tekrar üretmesi, çalışmalarını parodi düzeyine yükseltmektedir. Karşılaşılan film kareleri, bağlamından koparak, yeni bir düzlemde insanlar arası ilişkileri ve/veya insan – doğa ilişkisini ele alan kültürel anlatılara dönüşmektedir. Çalışmalar böylece birer metafor olarak görülür. Sinema izleyicilerinin biraz dikkatli baktıklarında aşina olacağı imgeler, Fatih Temiz sayesinde gözlere daha da çok yakınlaşıyor. Bundan çok değil, birkaç on yıl önce sadece belirli dergilerde görülebilecek bu imgeler, sanata davet edilerek bir tür hazır-nesne olarak işlev görüyorlar.”