Mesajınız var: İlk E-Dergimiz yayında

Çarşamba, 10 Haziran 2015 16:20

Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında Dipnot TV tarafından yürütülen “Mesajınız Var” projesi, Türkiye-AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesini, karşılıklı anlayışın artırılmasını ve Türkiye–AB ilişkilerinde toplumun katılımcılığını artırmayı hedefleyen bir AB projesidir.

Çalışmanın amaçları doğrultusunda; AB mali yardımları hakkında iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve Avrupa Birliği hibelerinin günlük hayata ve sosyal kalkınmaya katkısını göstermek için bu yardımlarla yürütülen projeler hakkında 8 adet kısa film çekilecektir. Farklı tematik alanlarda, 5 dakikalık, 8 adet kısa film çekilecek ve projenin sonunda 8 kısa filmin 40 dakikalık belgesel versiyonunu TV’de yayınlanacaktır.

Mesajınız Var projesine ait ilk e-dergi; eğitim, kültür ve çevre alanlarında çekilen toplam 3 projenin başarı hikayelerini ve kısa filmlerini, farklı kurumlar tarafından yürütülen AB projelerine ait başarı öykülerini ve Avrupa Birliği’ne ilişkin haberleri içermektedir.

E-dergimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://bonbuu.com/mesajiniz-var/tr/

Keyifli okumalar dileriz!

Mesajınız Var proje ekibi

 

WE HAVE A MESSAGE: OUR FIRST I-MAGAZINE IS PUBLISHED

“We Have A Message” project, conducted by Dipnot TV within the scope of the Ministry for European Union Affairs’ Civil Society Dialogue Program, is an EU project aiming the improvement of society’s perceptions towards each other in Turkey-EU relations, increasing mutual understanding, and increasing the society’s participation in Turkey-EU relations.

In line with the purposes of the effort; 8 short films will be made regarding projects conducted through the EU financial aids, in order to popularize good examples regarding EU financial aids and show the contribution of European Union grants to daily life and social development. 8 short films, each 5 minute long, will be made; each will have a different theme, and the 40 minutes documentary version of the 8 short film will be broadcast on TV at the end of the project.

The first e-magazine of the “We Have A Message” project, includes the success stories and short films of 3 projects in the field of education, culture and environment, success stories of EU projects conducted by different institutions, and news regarding the European Union.

Click the link below for i-magazine:

http://bonbuu.com/mesajiniz-var/en/

Have a pleasant read!

We Have a Message project team