Medya & STK İşbirliği Çalıştayı Sona Erdi

Cuma, 2 Ekim 2015 11:07

MEDYA & STK İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAY RAPORU

Dipnot TV tarafından yürütülen Mesajınız Var projesi, Happy Idea (İngiltere), Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (Türkiye) ve Turk Journal (İngiltere) ile ortak olarak 30 Eylül 2015 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde medya ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği üzerine medya ve sivil toplum çalışanlarına açık bir çalıştay düzenledi.

IMG_4018

Ekim 2014’ten beri devam etmekte olan Mesajınız Var projesi Sivil Toplum Diyaloğu III Medya Hibe Programı desteklenmektedir.  Proje, Türkiye-AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesini, karşılıklı anlayışın artırılmasını ve Türkiye–AB ilişkilerinde toplumun katılımcılığını artırmayı hedeflemekte.

Düzenlenen bu çalıştayda önemli STK ve medya kuruluşlarından konuşmacılar bir araya geldi. Çalıştayda ele alınan konulardan bazıları şöyle:

  • Medyada STK’ların görünürlüğü
  • Farklı medya platformlarında STK’ların görünürlüklerini arttırmak için nasıl bir yol izleyebilecekleri
  • Medya ve STK İşbirliklerine Türkiye’den ve İngiltere’den örnekler
  • STK’ların medyaya erişimini arttırmak
  • STK ve medya çalışanları arasında diyaloğu güçlendirmek
  • Etkili iletişim ve medya planı oluşturma

Proje Koordinatörü Merve Çardak tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, moderatör Emiyra Yılmaz ilk oturum için konukları sahneye davet etti.

“Medya ve Sivil Alana Genel Bakış” başlığı altında gerçekleşen ilk oturumda Tevfik Başak Ersen ve Cüneyt Özdemir, sivil toplumun görünürlük ihtiyacı, Türkiye’de STK’lara yönelik var olan algı, medyada görünür olmanın avantajları ve dezavantajları, STK’lar için iletişim planı oluşturmanın önemi, medyanın STK’ları iyi tanımıyor oluşu ve alternatif iletişim yollarını kullanarak görünürlük sağlama konularında konuştular. Emiyra Yılmaz ve katılımcıların yönelttiği sorularla yukarıda bahsedilen konular irdelendi.

“STK & Medya Çalışanlarından İşbirliği Örnekleri” başlıklı ikinci oturumda Gülden Aydın, Pelin Cengiz, Pınar Çelikel ve Esen Özdemir konuşmacı olarak yer aldılar.  Hürriyet Gazetesi’nden Gülden Aydın; gazeteciler için önceliğin haber değeri taşıyan konular olduğunu söyledi. STK’ların haber değeri yüksek konuları gazetelerin ve televizyon kanallarının muhabirlerine ulaştırmalarının önemine vurgu yaptı. STK’lara bir önerisi de internet gazetelerini kullanmaları yönünde oldu. Aydın, bu şekilde STK’ların çok daha fazla kişiye ulaşabileceklerini söyledi ve Özgecan davasının medyada görünür olmasını sağlayanın STK’lar olduğunu söyledi.  Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Esen Özdemir ise, Özgecan davasının medyada görünür olmasının kamu duyarlılığını arttırdığını söyledi. Ancak, medyanın kadın cinayetleri haberlerini yansıtması konusunda da eleştiri de bulunarak “Kadın cinayetleri, Özgecan üzerinden, mülteciler de kıyıya vuran bir çocuğun bedeni üzerinden konuşuluyor” dedi.  Taraf Gazetesi’nden Pelin Cengiz STK’ların gazetecilerle diyaloglarını arttırması gerektiğine değinerek, kurulacak ilişkilerle STK’ların projelerine dair haber yaptırmalarının daha kolay olacağını söyledi. Böyle bir iletişim ağına sahip olduktan sonra, projelerine haber gözüyle bakarak, ellerindeki malzemeleri iletişimde oldukları gazetecilere iletebilirler dedi. Sen de Gel Derneği’nden Pınar Çelikel, derneğin Afrika’da gerçekleştirdiği sürdürülebilir kalkınma çalışmalarından bahsettikten sonra, projelerinin görünürlüğünü nasıl sağladıklarını anlatttı. Aynı zamanda gazeteci kimliği de bulunan Çelikel, sosyal medya için bir iletişim planları olduğundan ve bu doğrultuda paylaşımlar yaparak hem bilinirliklerini, hem de destekçilerini arttırdıklarından bahsetti. Herkes tarafından bilinen ünlü kişilere ulaşmak zor ise, hedef kitlenizin takip ettiği, saygı duyduğu ünlü kişilere ulaşarak projenizden bahsetmelerini isteyebilirsiniz diyerek diğer STK’lara öneride bulundu.

Öğle yemeğinden sonra gerçekleşen “İngiltere’de Sivil Toplum ve Medya İşbirliğinde İyi Örnekler” başlıklı üçüncü oturumda İlhan Gökalp ve İldem Wilson, STK’lar ve medyanın önceliklerinin farklı olduğundan, sosyal medyada farklı kapasitelerdeki STK’ların görünürlükleri arasında da büyük bir fark olduğuna değindiler. STK’ların medyanın ilgisini çekmek için insan hikayelerine yoğunlaşması gerektiğinden, yaratıcı fikirlerle projelerini sunan STK’ların seslerini daha rahat duyurabileceğinden bahsettiler. STK’ların yaratıcı ajanslarla işbirliği yapıp ortaya çıkardıkları Greenpeace- Lego, Save the Children – Most Shocking Second A Day gibi kampanyaların videolarını katılımcılara izlettiler.

“Etkili İletişim ve Medya Planı Oluşturma ve Kapasite Geliştirme Eğitimi” başlıklı dördüncü oturumda iletişim uzmanı Cihan Yavuz, sivil toplum kuruluşları için medyayı kullanma yolları konulu bir eğitim gerçekleştirdi. 50 kişinin katıldığı eğitim ve ardından gerçekleşen atölye çalışmasında STK’ların etkili iletişim planı hazırlaması, kurumlarına ve projelerine en uygun hangi dijital iletişim yollarını kullanabilecekleri konuşuldu. Kurumların öncelikle strateji oluşturmaları gerektiği, medya planlamasına önem vermelerinin de görünürlüklerini arttırmada yardımcı olacağından bahsedildi.

Medya ve STK İşbirliği Çalıştayı’nda bize destek veren tüm konuşmacılara ve katılımcılara çok teşekkür ederiz.

Proje Koordinatörü – Merve Çardak

Çalıştaya ait görsellere ulaşmak için: http://on.fb.me/1j4GErz