Mardin Artuklu Üniversitesi’nde fişleme iddiası

Cumartesi, 23 Şubat 2013 10:19

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Fasih Dinç’e ait e-posta adresinden Rektör Prof.Dr. Serdar Bedii Omay ve bazı idari ve akademik personel hakkında hazırlanıp, akademisyenlerin ortak mail grubuna gönderilen yazı, üniversiteyi karıştırdı.

Dr. Dinç, yazının kendisine ait olmadığını belirterek, savcılığa suç durusunda bulunduğunu belirtirken, akademisyenler basın açıklaması yaparak bu duruma tepki gösterdi.

Maildeki yazıda Rektör Prof.Dr. Serdar Bedii Omay, yardımcısı ve Kürdoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Kadri Yıldırım ile bazı idari ve akademik personelerin fişlendiği ileri sürüldü.

Yazıda AK Parti’nin son 10 yıllık politikalarıyla birlikte, Cumuhuriyet’in kısıtlama ve caydırıcı politikalarına karşı direnen halka referans olduğu savunuldu.

Prof. Dr. Kadri Yıldırım’ın rektör yardımcılığı, Kürdoloji, Arapça, Farsça, Süryanice, ilahiyat ve iktisat bölümlerinin sorumluluğunu üstlendiği yazıda, hakkında şu iddialarda bulunuldu: “Kadri Yıldırım, bölge medreselerinden yetişmiş, daha sonra Arapça üzerine ihtisas yapmış, bölge insanına popülist vurguları en iyi şekilde yapma potansiyeline haiz biridir. Dini değerlere mesafeli olmakla, dini içerikleri örgütün sosyal zeminine hizmet etmeye çalışan biridir.

Kendisi, yanına aldığı S.Ş. adlı bir ateist ki bu şahıs Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in danışmanlığını yapmış. Bununla beraber üniversitenin tüm akademik kadro alımlarını yapmaktadır. S.Ş.’nin eşi olan B.A., Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevi ile sanat tarihi bölüm başkanlığını yapan ve tamamen milletin değerlerine karşı düşmanca tavırlar içine giren bir kişidir.

Sanat tarihi bölümünde görev yapan başörtülü bayana sürekli baskı uygulayarak, kendisinin bu başörtüyle kendisini bölümünde istemediğini açıkça ve sıklıkla dile getirmekte ve başörtüye düşmanca tavır almaktadır. Bu şahısların iki yıldır almış oldukları tüm akademik kadro aynı zihniyet ve amacı taşıyan kişilerden oluşmaktadır. Felsefe Bölümü’ne alınan A.Z. ve rektörün Müslümanlarla çalışmaması, Müslüman kesime tepeden bakması, onlarla diyalog kurmaması, sendikalarından uzak durması, üniversitenin idari ve akademik yöneticilerinin İslami kesimine mesafeli duran şahıslardan seçilmesi gibi hususlar da önemlidir.”

Dinç: “Savcılığa başvurdum”

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Fasih Dinç, mailinden çıkan ve fişleme amacıyla hazırlandığı ileri sürülen yazıyla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Dinç, “Elektroknik posta adresimin şifresi kırılmış. Adresim üzerinden akademisyenlerin ortak kullandığı grup mailine böyle bir yazı atılmış. Benimle ilgisi yok, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum” dedi.

Basın açıklamasıyla tepki

Artuklu Üniversitesi’nde ortaya çıkan olay üzerine bugün yaklaşık 50 akademisyen üniversite önünde basın açıklaması yaptı. Akademisyenler adına konuşan Zülküf Ergül, hazırlanan yazıda yer alan tespitlerin tümüyle iftira olduğunu ileri sürerek, “Üniversitemizin değerli Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Rektör Yardımcısı ve Kürdoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadir Yıldırım ile bazı idari ve akademik pesonel hakkında hazırlanan çirkin iftira, suçlama, fişleme içeren ihbar raporu ile bu raporu hazırlama cüreti gösterenleri en hafif tabiri ile kınıyor, üniversitemizdeki çalışma ortamını bozacak her türlü girişimi lanetliyoruz” dedi.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Serdar Bedii Omay, olayla ilgili savcılığa başvurup, bir yandan da idari soruşturma başlattı.