Küresel bir sorun haline gelen ‘obezite’ nedir?

Cuma, 30 Mayıs 2014 10:48

Obezite artık küresel bir sorun haline geliyor: 2.1 milyar insan yani dünya nüfusunun yüzde 29′u 2013 yılında ya aşırı kiloluydu ya da obezdi. Aynı araştırma neredeyse 3 obezden 2′sinin gelişmiş ülkelerde yaşadığını gösterdi. Peki, tüm dünyaya yayılan ve ciddi bir sorun haline gelen obezite nedir ve nasıl önlemler alınabilir?

 

1. Obezite nedir? 

Obezite, bünyede aşırı oranda yağ birikmesi durumu olarak kısaca tanımlanabilir. Obezite hastalığı; genetik, ailevi veyahut çevresel etkilerin birçoğu ile doğrudan ilişkili olan bir sorundur. Obezite hastalığındaki en önemli ve ön plandaki sorun ise, obezite hastalığının ilerledikçe çok farklı başka hastalıklara sebep olabilmesidir. Buna neden olan ise vücuttaki normal olmayan yağ birikimidir. Esasen bakılırsa obezite, şeker hastalığına, yüksek tansiyona, kalp krizi riskine, ağır uyku apnelerine, inme sebebiyle felç olma tehlikesine ve damar tıkanıklığına sahip olmak demektir. Obezite hastalığı, 21. yüzyılın kronik hastalıklara ve ölüme neden olan en önemli küresel sağlık sorunları arasındadır.

 

2. Obezite hastalığı nasıl tanımlanır?

Obezite hastalığını WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ”vücutta hastalıklara neden olacak şekilde ve oranda normal olmayan, çok fazla yağ birikimi” olarak tanımlamaktadır. En kolay haliyle bu fazla yağlanma artışı vücut kitle indeksi ile obezite testine tabi tutularak değerlendirilir.

obeziteye-cerrahi-yontemler

3. Obezite Hastalığı Testi Nasıl Yapılmaktadır?

Vücut kitle indeksi denilen bir obezite testi ile obezitenin olup olmadığı veya durumu değerlendirilir. Kısa olarak BMI şeklinde geçen bu obezite hastalığı değerlendirmesi ile, boy ve kilo oranıyla obezite varlığı incelenmekte ve kategorize etmektedir. Vücut kitle endeksi, kilonun boya oranıdır. Birim haliyle kg/m2 şeklinde ifade edilmektedir.

 

4. Vücut Kitle İndeksi Testine Göre Obezite Hastalığı Nasıl Ölçülür?

Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite hastalığı testi gruplandırması aşağıdaki şekildedir:

Vücut Kitle Endeksi 20-24.9 kg/m2 arası normal,

Vücut Kitle Endeksi 25 -30 kg/m2 arası fazla kilolu (overweight),

Vücut Kitle Endeksi 30 kg/m2 ve üzeri obezite,

Vücut Kitle Endeksi 40 kg/m2 ve üzeri morbid obezite,

Vücut Kitle Endeksi 50 kg/m2 üzeri ise süper obezite olarak belirlenmiştir.

5. Morbid Obezite Nedir?

Morbid Obezite, hastalıklara neden olacak şekilde aşırı kilolu olma manasında kullanılan bir terimdir. Morbid obezite muhakkak tedavi edilmesi şart olan, çok mühim bir sağlık problemidir. Bunun nedeni ise, Morbid Obezite hayati risk oluşturmasının yanı sıra neden olduğu hastalıklar bakımından ciddi ve ağır sorunlara neden olabilmesidir. Morbid Obezite, herhangi bir farklı hastalığa sahip olma durumu olmasa dahi, başlı başına kendisinin önemli bir sağlık problemi olması sebebiyle, obezite hastalığının kendisidir. Obezite hastalığı, morbid obezitedir; morbid obezite ise obezite hastalığıdır.

Obezitenin-Yol-Actigi-Hastaliklar-Nelerdir

6. Obezite sorunun sebep olduğu hastalıklar nelerdir? 

Tüm dünya ülkelerinde tedavi edilmesi için büyük çalışmalar yapılan bir hastalık olan obezite, çeşitli ağır hastalıklara sebep olabilmektedir. Bu yüzden obezite hastalığının ciddiyetinin farkına varılması, obezite türlerinin tanımın yapılması ve obezite hastalığının iyileştirilmesi için bir gruplandırma yapılmıştır. Bu gruplandırma vücut kitle indeksi, BMI denilen obezite testi ile gerçekleştirilmektedir.

7. Obezite sorununun ekonomi ile ilişkisi nedir? 

Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre obezler ve sigara içenlerin sağlık sistemi açısından daha ekonomik olduğu iddia edilmektedir. Sigara içenler ve obezler daha az yaşadığı için kısa dönemde sağlık maliyetleri yüksek olsa da uzun dönemde sağlıklı insanlara göre daha az sağlık maliyeti olduğu sonucu çıkmaktadır. Sigara kullanımı ve obezitenin yol açtığı hastalıkların tedavilerinin ileri yaşlarda ortaya çıkan alzheimer gibi hastalıklara oranla çok düşük maliyetle olması sebep olarak gösterilmektedir. Araştırmaya göre Hollanda sağlık sistemi her obezite kişi başına erken ölüm nedenilye 50.000 USD tasarruf etmektedir. ABD obeziteyle savaşta yıllık 250.000.000 $ para harcamaktadır.

 

Dipnot TV