Künye

İmtiyaz Sahibi: Cüneyt Özdemir
Editörler: Selen Yalaz , Emre Akagündüz
                Fatih Öztürk
  
Reklam Pazarlama Direktörü: Selen Yalaz