Künye

İmtiyaz Sahibi: Cüneyt Özdemir
Editörler: Beyza Akıncı, Emre Akagündüz
                Fatih Öztürk
  
Reklam Pazarlama Direktörü: Aslı Göknar