Künye

İmtiyaz Sahibi: Cüneyt Özdemir
Editörler: Hilal Akkuzu,İrem Koca,Emre Akagündüz
                Fatih Öztürk
  
Reklam Pazarlama Direktörü: Aslı Göknar