Kredi kartında asgari ödemeye yeni düzenleme

Cumartesi, 17 Ağustos 2013 11:15

Tuketiciler_en_cok_kredi_karti_ucretinden_sikayetci_nKredi kartında asgari ödemeye yeni düzenleme geliyor. Değişikliklere göre, kredi kartı asgari ödeme tutarları yükseltilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), sermaye yeterliliği, karşılık ve kredi kartları mevzuatında değişiklik içeren taslakları görüşe açtı. Değişikliğe göre, kredi kartı asgari ödeme tutarları yükseltilecek ve limiti bin liranın üzerinde olanların gelir düzeylerinin
belgelendirilmesi ve bu gelirlerin sürekliliğinin düzenli kontrol edilmesi zorunlu olacak.

BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada, 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda, yüksek ve istikrarlı bir büyüme dinamiği sağlamak üzere, en güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurt içi tasarrufların artırılması, tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve israfın azaltılması amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda BDDK’nın, tüketici kredilerindeki artışın makro ihtiyati tedbirlerle kontrol altında tutulmasından, kredi maliyetlerinin farklılaştırılması ve diğer teşvik edici veya caydırıcı önlemlerle ticari kredilerin toplam krediler içerisindeki payının artırılmasından sorumlu kuruluş olarak belirlendiği bildirildi.

Kredilerin 2007′den itibaren gelişimi incelendiğinde; KOBİ kredilerinin toplam krediler içerisindeki payının yüzde 28′ler seviyesinden yüzde 25′lere, ihracat kredilerinin payının ise yüzde 10′lardan yüzde 5′lere gerilediği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Geçen yıldan itibaren bireysel kredi kartı alacakları yüzde 43 oranında artış gösterirken, bu artışın yüzde 84 gibi önemli bir kısmı taksitli kredi kartı alacaklarından kaynaklanmıştır. Taksitli kredi kartlarının kredi kartları içerisindeki payı, bu yılın haziran ayı itibariyle yüzde 56 düzeyine, takipteki bireysel kredilerin dağılımında ise kredi kartı alacakları yaklaşık
yüzde 46 düzeyine ulaşmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sermaye yeterliliği mevzuatı, karşılık mevzuatı ve kredi kartları mevzuatında bazı değişikliklerin yapılması öngörülmektedir.”

Bu kapsamda, sermaye yeterliliği, karşılık ve kredi kartları mevzuatında değişiklik içeren taslaklar görüşe açıldı.

“Sermaye Yeterliliği Mevzuatına İlişkin Değişiklikler” başlığı altında yer alan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’na göre, kredi kartı vasıtasıyla mal ve hizmet alımı için veya nakit kullandırılan kredilerin kalan vadesi 1-6 aya kadar olan taksit ödemelerine hali hazırda yüzde 75 olarak uygulanan risk ağırlığı yüzde 100′e çıkarılacak.

Kredi kartı vasıtasıyla mal ve hizmet alımı için kullandırılan kredilerin kalan vadesi 6-12 aya kadar olan taksit ödemeleri tutarlarına ilişkin hali hazırda yüzde 150 olarak uygulanan risk ağırlığı yüzde 200′e, kalan vadesi 12 ayı aşanlara ilişkin yüzde 200 olarak uygulanan risk ağırlığı yüzde 250′ye çıkarılırken, uygulama kapsamına kredi kartı vasıtasıyla nakit kullandırılan krediler de dahil edilecek.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’den sağlanan ihracat kredi sigorta poliçelerine ilişkin bazı değişiklikler öngörülüyor.

Karşılık mevzuatında değişiklik

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Taslağa göre, yönetmelikte “tüketici kredisi” tanımı yapılacak, bu tanımda gerçek kişilere ait tasarruf mevduatlarına bağlı olarak kullandırılan kredili mevduat hesapları ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için ve nakit olarak kullandırılan kredilere yer verilerek daha önce tüketici kredisi kapsamında yer almayan söz konusu krediler kapsama alınacak.

Böylece yönetmelikte yer alan, taşıt ve konut kredisi dışındaki tüketici kredilerine yönelik genel karşılık oranlarındaki artırımlı uygulamaya gerçek kişilere ait tasarruf mevduatlarına bağlı olarak kullandırılan kredili mevduat hesapları ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için ve nakit olarak kullandırılan krediler de dahil edilmiş olacak. Genel karşılık oranları, ihracat kredilerinde yüzde 1′den yüzde 0′a, KOBİ kredilerinde ise yüzde 1′den yüzde 0,5′e indirilecek.

Kredi kartları mevzuatına yeni düzenleme

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’na göre ise Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 24′üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna verilen yetki kapsamında asgari ödeme tutarının, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 25′inden yüzde 30′una, kredi kartı limiti 15 bin liradan 20 bin liraya kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 30′undan yüzde 35′ine yükseltilmesi ve bu oranlara kademeli bir şekilde ulaşılması öngörülüyor.

Gelir düzeyi bin lira veya altında olanlar ile gelir düzeyi tespit edilemeyenler için kredi kartı limiti bin lira ile sınırlandırılacak. Limiti bin lira üzerinde olanların gelir düzeylerinin belgelendirilmesi ve bu gelirlerin sürekliliğinin düzenli kontrol edilmesi zorunluluğu getirilecek. Söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve öneriler, 26 Ağustos’a kadar “duzenlemebddk.org.tr” adresine iletilebilecek.