Karadeniz’in Bilinmeyenlerine Işık Tutan Proje: MEECE

Salı, 8 Eylül 2015 11:59

Karadeniz; siyah kumsalı, koyu bir renge bürünen hırçın denizi ve azgın dalgalarından alır adını… Yıllardır bölge halkını sadece kendi sularında yetişen ‘hamsi’ başta olmak üzere balıkçılık ile geçindiren Karadeniz, dünyada yaşanan iklim değişikliklerinden etkilendi ve yüzey sıcaklığı son 30 yılda 3 derece arttı. Balık oranları azalan ve tabakalaşma seviyesi artan Karadeniz ciddi bir tahribata maruz kaldı.

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında yürütülen, 15 farklı ülkeden 22 enstitünün katıldığı  MEECE projesi ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, bu tahribattan yola çıkarak Karadeniz’i 100 yıl içinde nelerin beklediğini yaptığı modelleme çalışmaları ile ölçümledi. Bu modeller ile iklim değişiminin önümüzdeki 100 yıl içinde besin kaynaklarını nasıl etkileneceği araştırıldı.

Karadeniz başta olmak üzere Türkiye denizlerinde çalışmalar yürüten ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü birçok ilke imza attı. İlk defa ulusal denizlerimizin gözlemlemesini sağlayacak robotik cihazlar Karadeniz ve Akdeniz’e bırakıldı. Kurulan sabit sistemler, değişen iklim etkilerinin anlaşılmasına yardımcı oldu. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öncülüğünde gerçekleşen ve birçok öngörü sağlayan MEECE projesi, Türkiye’nin en önemli kaynaklarından biri olan Karadeniz’in nasıl kurtarılacağına ışık tuttu.

Videomuz hakkındaki anketimize katılırsanız çok seviniriz:

Project that Holds the Light to the Unknown of the Black Sea: MEECE

Black Sea gets its name from its black shore, vicious sea covered in dark colors and wild waves … Providing living for its people through anchovies raising within its own waters for many years, Black Sea got affected from the climate changes experienced in the world and its surface temperature increased 3 degrees in the past 30 years. Having decreasing rates of fish and increasing rates of bedding, Black Sea encountered a big destruction.

Based on this destruction, with MEECE project, which was conducted within the scope of European Union 7th Framework Program with the participation of 22 institutes from 15 different countries, METU Marine Sciences Institute measured what Black Sea is to undergo within 100 years through modeling studies. Through these models how the climate change will affect the nutritional sources in the upcoming 100 years was researched.

Conducting studies in Turkish seas, primarily Black Sea, METU Marine Sciences Institute led the way in many areas. Robotic devices which will enable the monitoring of our national seas for the first time were dropped in Black Sea and Mediterranean Sea. Established fixed systems helped the understanding of changing climate effects. Having taken place under the leadership of METU Marine Sciences Institute and providing many foresight, MEECE project shed light on how to save Black Sea, which is one of the most important resources of Turkey.