“Seçim barajı değişiyor” Başbakan Erdoğan Demokratikleşme Paketi’ni açıkladı

Pazartesi, 30 Eylül 2013 13:52

basbakan-erdogan-bingol-havaalani (1)Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunda merakla beklenen ve içeriği konusunda çeşitli değerlendirmeler yapılan “Demokratikleşme Paketi”ni açıkladı.

Seçim sistemi için 3 öneri

Seçim sistemini değiştirmek için önemli bir adım atıyor. Seçim sistemini tartışmaya açıyoruz. 12 Eylül müdahalesinin ardından tartışma ve eleştiri konusu olduğunu biliyoruz. Mevcut seçim sistemi, yüzde 10 barajı AK Parti’nin getirdiği bir sistem değildir. Biz bu sisteme tabi olarak seçime girdik. Seçim sisteminin değişmesi gerektiğini biz de ifade etmiştik. Seçim sistemindeki sorunlar dile getirilmişti. Yeni sistem sistemi konusunda üç farklı alternatifi söylüyoruz. Yüzde 10’la devam edebiliriz. Yüzde 5’e çekip, ikinci olarak daraltılmış seçim bölgesi, üçüncü olarak ülke barajını kaldırırak dar seçim sistemini yapabiliriz.

Siyasi partilere yardım

Seçime katılan siyasi partilerden yüzde 3’ü aşanlara da hazine’den devlet yardımı yapılacaktır. Bu düzenlemenin siyasi partilerimizi güçlendireceği, rekabeti artıracağını düşünüyoruz.

Farklı dilde propaganda

Beldede teşkilat kurma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Eş genel başkanlığının önünü açıyoruz. Seçim maddesinin 15’ine ek yaparak iki kişiden fazla olmamak kaydıyla eş genel başkanlığı getiriyoruz. Siyasi partiye üyelikteki engelleri kaldırıyoruz. Kısıtlayan bazı engelleri kaldırıyoruz. Oy verme hakkı olan herkese üye olmanın yolunu açıyoruz. Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkanı getiriyoruz. Türkçe’nin yanında farklı dil ve lehçelerinin de kullanılması imkanı getiriyoruz.

Başörtüsü yasağı kalkıyor

Kamu kurumlarında başörtü yasağını kaldırıyoruz.

Öğrenci andına son

İlkokullarda öğrenci andı uygulamasını kaldırıyoruz. İlkokullarda bu uygulamaya son veriyoruz.

Nefret suçlarına ceza

Nefret saikiyle işlenmesi durumunda cezaları artırıyoruz. Irkı, dili, rengi, inancı, cinsiyeti, engeli nedeniyle işlenirse cezasını artırıyoruz. Cazayı 1 yıldan 3 yıla kadar artırıyoruz. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu kuruyoruz. Dinin inancının yerine getirilmesinin engellenmesini de ceza kapsamına alıyoruz. Yaşam tarzına müdahale yapanlara 1 yıldan 3 yıl ceza getiriyoruz.

Toplantı ve gösterilere yönelik düzenleme

Reform Paketimiz kapsamında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunda önemli değişiklikler yapıyoruz.
Bu kapsamda, öncelikle, toplantı yer ve güzergahının belirlenmesinde katılımcılığı sağlıyoruz.
Mülki Amir, ilgili Sivil Toplum Örgütlerinin görüşlerini almak suretiyle, nihai kararını verecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sürelerini uzatıyoruz.
Açık yerlerde, güneşin batışından bir saat önceye kadar sürebilen toplantılar, güneş batmadan dağılacak şekilde; kapalı yerlerde saat 23’e kadar süren toplantılar da, saat 24’e kadar yapılabilecek.
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, hükümet komiseri uygulamasına son veriyoruz.
Mevcut durumda, Hükümet Komiseri tarafından üstlenen yükümlülükler, artık Düzenleme Kurulları tarafından yerine getirilecek.
Kurul, toplantının amacının dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesinin imkansız olduğunu gördüğü durumda, dağılma kararı alacak ve durumu kolluk amirine bildirecek.
Gösteri ve yürüyüş, kanuna aykırı hale gelirse, Düzenleme Kurulu, gösteri ve yürüyüşün sona erdiğini ilan edecek ve bunu kolluk amirine bildirecek.
Düzenleme Kurulu bu görevi yerine getirmezse, o mahallin en büyük mülki amiri, toplantıyla ilgili kararını verecek.

Farklı dil ve lehçede eğitim

Yapacağımız yasal değişikliklerle, özel okullarda, farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açıyoruz.
Bu konuda dünya örneklerini çok yakından inceledik.
Biliyorsunuz, 2003 yılında yaptığımız değişiklikle, farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla özel kurs imkanını getirmiştik.
Daha sonra ise, üniversitelerimizde, farklı dil ve lehçelerle ilgili birimlerin açılmasını sağlamıştık.
Geçen yıl yaptığımız eğitim düzenlemesiyle, farklı dil ve lehçelerin okullarda seçmeli ders olarak öğretilebilmesinin yolunu açmıştık.
Şimdi de, özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitim verilmesini mümkün hale getiriyoruz.
Ülkemizde Türkçe dışındaki dillerde eğitim ve öğretim konusu, 2923 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir.
Bu kanuna yapacağımız bir Ek ile Özel Eğitim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, farklı dil ve lehçelerde özel öğretim kurumu açılabilecek.
Bu kurumlarda eğitim ve öğretimin yapılacağı dil ve lehçeler Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığımız, bu tür kurumların açılmasına ve denetimine ilişkin esasları çıkaracağı bir yönetmelikle düzenleyecek.
Programlar, Kanun’da yer aldığı gibi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Yine mevcut Kanun’da yer aldığı gibi, bu okullarda da belli dersler Türkçe olacak.

Köy isimlerinin değiştirilmesi

Köy isimlerinin değişmesinin önündeki engeli kaldırıyoruz. Eski isimlerin yeniden alınmasını sağlıyoruz. İl ve ilçe isimleri için yasal düzenleme gerekiyor. Hükümet olarak bu talepleri her zaman dikkate alacağız.

Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi 

Nevşehir Üniversitesi’nin adını Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi olarak değiştiriyoruz.

Mor Gabriel Manastırı

Mor Gabriel Manastırı’nın arazisi vakfa iade ediliyor. Süryani vatandaşlarımıza haklarını teslim ediyoruz.

Diğer başlıklar

Kişisel verilerin korunmasına yasal düzenleme getiriyoruz. Kişilerin özel kişileri ilgisiz kişiler tarafından kullanılamayacak.

Yardım toplama (kurban vb) konusuna düzenleme getiriyoruz. Vatandaşlarımız yardımlarını hür iradesiyle istediği yere verecek.