İşyerinde artık gürültünün sınırı olacak

Pazar, 28 Temmuz 2013 12:02
NoisyWorkplace

Çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları için asgari gerekliliklerin belirlendiği yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak hazırlanan yönetmelikte, çalışanların maruz kalabileceği gürültü sınırları belirlendi.

Yönetmeliğe göre, işveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alacak ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirleyecek.