HSYK’dan açıklama: Adli Kolluk Yönetmeliği Anayasa’ya aykırı

Perşembe, 26 Aralık 2013 17:21

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan 17 Aralık operasyonu sonrası gözlerin çevrildiği Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan (HSYK) uyarılar geldi. Yazılı açıklama yapan HSYK, operasyon sonrasında değiştirilen Adli Kolluk Yönetmeliği’nin yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, Anayasa ve kanun hükümlerine açıkça aykırı olduğunu vurguladı. Operasyon sonrası devletin değişik kademelerinden soruşturma savcılarına gelen eleştirilere de yanıt verilen açıklamada, “Tüm yetkililerin, basın mensuplarının ve kamuoyunun yargıyı yıpratacak, töhmet altında bırakacak tutumlardan kaçınması yargı camiasının ortak beklentisidir” denildi. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

YÖNETENLERİ DE YARGI DENETLER

Devlet organları ve idare makamları da bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlığı korunan yargı, yönetenlere karşı yönetilenlerin güvencesidir. Hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunulması halinde yönetenlerin de herkes gibi yargı tarafından denetlenmesi demokratik hukuk devletinin gereğidir.

TÖHMET ALTINDA BIRAKACAK BEYANLARDAN KAÇINILMALI

Özveri ve titizlilikle görev yapan tüm yargı mensuplarını zan altında bırakan beyan ve yazıların, hukukun üstünlüğü ve çağdaş demokrasinin unsuru olan bağımsız yargıya zarar vereceği hususu da gözden ırak tutulmamalıdır. Bu nedenle; yargı bağımsızlığını ihlal etmeden, yargıya duyulan güveni zedelemeden varsa yanlışlıkları ortaya çıkarmak ve gereğini yapmak başta HSYK’nın görevidir. Tüm yetkililerin, basın mensuplarının ve kamuoyunun yargıyı yıpratacak ve töhmet altında bırakacak tutumlardan kaçınması da yargı camiasının ortak beklentisidir.

YÖNETMELİK ANAYASA’YA AYKIRI

Adli görevi bulunmayan mülki idare amirlerinin de bilgilendirilmesini içeren yönetmeliğin 2. ve 3. maddeleri yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile anayasanın ve CMK’nın ilgili hükümlerine açıkça aykırıdır.

ŞİKAYETLER TİTİZLİLİKLE İNCELENİR

Hakim ve savcıların suç işleyip işlemedikleri, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığı araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri HSYK’nın görevleri arasındadır. Hakim ve savcılar hakkında bugüne kadar gelen tüm ihbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirilmiş ve ilgili kanunlarda yer alan disipline ilişkin hükümler uygulanmıştır.

HSYK TATİLE ÇIKTI!

Türkiye, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından baş döndürücü gelişmeleri art arda yaşıyor. Yargı da bu süreç içinde çeşitli iddialar ve tartışmalarla sürekli gündeme geliyor. Son olarak 2. dalga yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcı Muammer Akkaş’ın elinden dosya alındı. Akkaş ‘engellendiğini’ öne sürdü. Başsavcı Turan Çolakkadı ise Akkaş’ı soruşturmanın gizliliğini ihlal etmekle suçladı. Tüm bu olağanüstü gelişmeler yaşanırken Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tatile çıkma kararı aldı.

Soruşturma dosyası elinden alınan cumhuriyet savcısı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki gerginliğin su yüzüne çıktığı gün, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da izne çıktı. HSYK da Yargıtay, Danıştay ve mahkemeler gibi 15 Ocak’a kadar dosya devirleri nedeniyle çalışmalarına ara verdi.

HSYK üyelerinin büyük bölümü yarından itibaren izne ayrıldı. HSYK, son olarak bugün gündemlerini tamamladı. Ancak, çok acil bir konu olması halinde HSYK’nın toplanmasının da mümkün olduğu belirlendi.

HENÜZ İNCELEME VE SORUŞTURMA İZNİ YOK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan’ın, tartışma konusu olan 2′inci dalga soruşturma dosyasını savcı Muammer Akkaş’tan alması ve Akkaş’ın da tartışma yaratan sert yazılı açıklamasını “izinsiz” yapması konusunun bugün HSYK’nın gündemine gelmediği öğrenildi.

HSYK yetkilileri, Savcı Akkaş’ın izinsiz açıklaması ya da Bozdağ’ın “gizliliği ihlal ettiler suç duyurusunda bulunuyorum” dediği savcılar hakkında bir inceleme izninin henüz olmadığını, HSYK’nın ara vermesi nedeniyle bu konuların da 15 Ocak’tan sonraya kaldığı bilgisini verdiler. HSYK, medyada yargıyla hakim ve savcılarla ilgili çıkan tüm iddia ve haberleri izliyor ve gerekli gördüğü durumlarda resen harekete geçip soruşturma ve inceleme izinleri de veriyor.