Gökdelenlerin silueti bozan katları yıkılacak!

Pazar, 1 Aralık 2013 17:19

İstanbul’un tarihi siluetini bozan Zeytinburnu’ndaki ‘Onaltıdokuz’ kulelerinde bazı katların yıkılmasına karar verildi. Daha önce gökdelenlerin uygulama imar planlarını ile yapı ruhsatını iptal eden İstanbul 4. İdare Mahkemesi bu kez de tarihi siluete etki eden katların yıkılmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararı 30 gün içinde uygulamak zorunda. Davalı şirket mahkemenin kararını temyiz etme hakkına sahip. Eğer yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, siluete etki eden katlar belediye tarafından yıkılmak zorunda.

Siluet tartışmalarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Zeytinburnu’nda 85 metre olarak imar verilen başka bir otel inşaatının yüksekliğini siluete girmemesi için 45 metreye düşürmüştü.