Eylemcilere tıbbi müdahelede bulunan hekimlere hapis cezası geliyor

Cuma, 29 Kasım 2013 11:21

Ruhsatsız sağlık hizmeti veren hekimlere 1 ila 3 yıl hapis cezası ile 20 bin güne kadar para cezası öngören Sağlık Torba Yasa Tasarısı Türk Tabibler birliği ve Uluslararası sağlık örgütlerinden tepki aldı. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, bunun Gezi Parkı düzenlemesi olduğunu ileri sürdü ve hekimlere bu tür durumlarda ‘müdahale etme, edersen seni hem hapis hem de para cezası ile cezalandırırım’ denildiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinde Ayşe Alp’in haberine göre uluslararası örgütler Sağlık Bakanı ve TBMM Başkanına mektup yazarak, “Bu madde yasalaşırsa, herhangi bir gösteri sırasında resmi ambülans bulunması, ehil ve bağımsız hekimlerin acil tıbbi hizmet vermelerini engelleyici bir gerekçe sayılacağı gibi, ihtiyacı olanlara Tıp Etiği gereği acil yardım sağlayanlar da kovuşturmaya maruz kalacaklardır” dediler.

Tasarının 33. maddesi, “Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca denetlenir. Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” hükmünü içeriyor. Bu maddede yer alan ‘acil sağlık hizmeti ulaşıncaya kadar’ düzeltmesi de tepkileri dindirmedi. Dünya Tabipler Birliği, İnsan Hakları İçin Hekimler, İngiliz Tabip Odası, Alman Tabip Odası, Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi yöneticileri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e 19 Kasım tarihli bir mektup gönderdiler.

Mektupta şu ifadelere yer aldı:
“Böyle bir düzenleme vasıflı sağlık meslek mensuplarının mesleklerini bağımsız biçimde yapmalarını tüm Türkiye’de suç haline getirecek ve sağlık bakanlığı’na Türkiye’deki sağlıkla ilgili uygulamalar üzerinde eşi görülmemiş bir denetim yetkisi verecektir. Ayrıca, acil durumlarda tıbbi bakıma ilişkin uluslararası standartlar ulaşımın varlığını ya da yokluğunu değil tıbbi ihtiyacı esas alır. Yasa tasarısındaki 33. Maddeye göre, herhangi bir gösteri sırasında resmi ambülans bulunması, ehil ve bağımsız hekimlerin acil tıbbi hizmet vermelerini engelleyici bir gerekçe sayılacağı gibi, ihtiyacı olanlara Uluslararası Tıbbi Etik Kodu gereği acil yardım sağlayanlar da kovuşturmaya maruz kalacaklardır.”