Eğitim şart!

Salı, 27 Kasım 2012 07:27

Dipnot Tablet yine renkli, güncel ve dopdolu bir dergi oldu. Makaleleri, videoları, fotoğraflarıyla başında uzun zaman harcayabileceğiniz bir dergi tablette sizleri bekliyor.

Dipnot Tablet’in 88. sayısı “DİGİTAL ÇOCUKLARA DİGİTAL EĞİTİM” kapağı ile yayında!

İnsan ömrü ortalama 75 yıl olarak ölçülüyor. Kişi ilk 20 yılında nasıl bir teknik ve sosyal eğitim alıyorsa, son 55 yılını bu eğitimin ışığında yaşıyor. O yüzdendir hipnoza niyetlenen psikiyatristlerin 60 yaşında amcaların çocukluklarına dönme merakı; ağaç yaş iken eğiliyor.

Siyasi görüş torunlara dek ulaşıyor, dini eğilim nesillerce aktarılıyor, kültürel bağlar onlarca jenerasyon sürüyor. Etrafınıza bir bakın, desenlerden başka ne değişiyor? Yüzlerce yıldır düşmanlıklar sürüyor. Toplumun bir kesimindeki insanlar zulüm görürken, onlara sevinecek birileri mutlaka bulunuyor. Bir taraf susturulurken, bir diğer taraf özgürlüğünü perçinliyor. Klişeleşti ama; çıt çıkmıyor.

Eğitim öyle önemli ki, dindar nesil yetiştirmeye niyetlenen de, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı nesil yetiştirmek isteyen kuvvet de eğitimi silah gibi kullanıyor.

Başka neler mi oluyor ülkemizde…. ..#Gazeteciler tutuklanıyor. #Düşünce özgürlüğü sadece güçlü olanla aynı şeyi düşündüğünde geçerli sayılıyor. #kamu kaynaklarına ulaşabilme hakkını sadece kamuda kadro bulabilen özümseyebiliyor. #Irk, din, cinsiyet, siyasal görüş gibi unsurların ayrımına uğramadan yaşamak mümkün değil. #Polis kime 3 metreden fazla yaklaşırsa, mahkemeye çıkarılmadan kamu vicdanında hüküm giydiriliyor.

Bu örneklerin her birinin evrensel insan hakları ihlali olduğuna dikkat çekmeli. Toplumun ‘’İnsan Hakları’’ konusunda ‘’Farkındalıklarının’’ artmasını sağlamalı. ‘’Farkındalık’’ öyle sihirli bir aşamadır ki, sorunların çözülmesinde anahtar görevi gördüğü aşikardır. İnsan haklarının farkında olmayan bir toplumda bu hakların korunmasını beklemek hayal değil de nedir?

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi:
Madde 1: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.
Madde 7: Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır.
Madde11: Kamuya açık bir yargılanma sonucunda suçluluğu yasaya göre kanıtlanıncaya kadar her kişi suçsuz sayılır.
Madde 18: Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır;
Madde 19: Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır.
Madde 20: Herkes, barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir.

Artık resmi tarih, kutsal devlet anlatma misyonunu bırakıp, insanlara (çocuklara) haklarını öğretmenin vakti gelmedi mi? İlkokuldan itibaren bu hakların tümüyle öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakları, unutulmaya fırsat verilmeden öğretilen nesillerin başkalarının maruz kaldığı insan hakları ihlallerine sessiz kalmayacağına yürekten inanmalı derim. Yasalar üzerimizde uygulanıyor. Haklarımız gasp edilse dahi devletin bu haklara ilişkin sorumluluklarının farkında olmadan yaşıyoruz. Eğitim hayatında insan hakları öğrenen insanların, gelecekte yasaları uygulayacak, insan haklarını gözeten hukukçular olabileceklerini öngörebiliyoruz. Daha da önemlisi toplum insan hakları ihlallerine sessiz kalmayacak. Bunu umuyoruz.

Mehmet Doğan