E-kitabımız Yayında!

Perşembe, 7 Ocak 2016 14:09
Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında Dipnot TV tarafından yürütülen Mesajınız Var” AB projesi, Türkiye – AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesini, karşılıklı anlayışın geliştirilmesini ve Türkiye – AB ilişkilerinde toplumun katılımcılığını arttırdı.

Çalışmanın amaçları doğrultusunda; AB mali yardımları hakkında iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve Avrupa Birliği hibelerinin günlük hayata ve sosyal kalkınmaya katkısını göstermek için bu yardımlarla yürütülen projeler hakkında 5′er dakikalık 8 adet kısa film çekildi. Kısa filmlerden oluşturulan 40 dakikalık belgesel hem Türkiye, hem de İngiltere televizyonlarında yayınlandı.

15 ay boyunca sürecek olan Mesajınız Var projesi kapsamında, 2 e-dergi hazırlanarak AB projelerine ait başarı öykülerinin yaygınlaştırılması sağlandı. Okuyacağınız bu e-kitapta ise proje süresince hazırlanan tüm videolar, başarı hikayeleri, anket sonuçları, belgeseller ve Avrupa Birliği’ne ilişkin haberleri içermektedir.

Keyifli okumalar dileriz!

Mesajınız Var Proje Ekibi
E-kitabımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 
Our E-book Is Published!

“We Have A Message” project, conducted by Dipnot TV within the scope of the Ministry for European Union Affairs – Civil Society Dialogue Program, is an EU project aiming the improvement of society’s perceptions towards each other in Turkey-EU relations, increasing mutual understanding, and increasing the society’s participation in Turkey-EU relations.

In line with the purposes of the effort; 8 short films had produced regarding projects conducted through the EU financial aids, in order to popularize good examples regarding EU financial aids and show the contribution of European Union grants to daily life and social development. The 40 minutes documentary had broadcasted both on Turkish and British channels.

Within the scope of 15-month long project, 2 i-magazines were prepared, and the success stories of EU funded projects were disseminated. This e-book includes all videos, success stories, results of online surveys, and documentary film that were produced throughout the project and news from European Union.

Have a pleasant read!

We Have a Message Project Team

Click the link below for the e-book:

http://bonbuu.com/mesajiniz-var-3/EN/index.html