Dijital Pazarlama Stratejinizi Şekillendirecek Trendler – 2

Çarşamba, 5 Temmuz 2017 13:31

HAZIRLAYAN:ERGİ ŞENER

Dijital pazarlamanın önemi ve etkisi son yıllarda ciddi biçimde artarak de-vam ediyor ve daha da artacağı aşikar. Dijital pazarlama stratejinizi gözden geçirme ya da oluşturma süreçlerinde yararlanabileceğiniz istatitikleri, öne çıkan verileri ve trendleri paylaşmaya bu hafta da devam ediyorum.

İçerik Pazarlaması (Content Mktg):

- İçerik pazarlaması, günümüzde pazarlamacıların dijital stratejilerini oluştururken en çok tercih ettiği yöntemlerin başında gelmekte. Her 5 pa-zarlamacının 1’i doğru müşteriye ulaşmada, bu metodun ilk tercihleri olduğunu belirtmekteler. (Kaynak: Smart Insights)
- B2C pazarlamacıların %86’sı içerik pazarlamasından yararlanmakta ve ortalama bütçelerinin %25’ini bu alana ayırmaktalar. %75’i de bu bütçeyi artırmayı planladıklarını belirtiyorlar. (Kaynak: Demand Metric)
- Harcanan her bir dolar için, içerik pazarlaması, geleneksel pazarlamaya kıyasla 3 kat daha fazla geri dönüş sağlıyor. (Kaynak: Demand Metric)
- İçerik pazarlaması kullanan şirket ve markalar, kullanmayanlara kıyasla 6 kat fazla dönüş oranına sahip – %2,9’a %0.5. (Kaynak: Aberdeen Group)
- Ayda 16 “blog post”u paylaşan şirketler, ayda 4 ya da daha az içerik paylaşanlara kıyasla 3,5 kat daha fazla trafik yaratmaktalar. (Kaynak: HubSpot)
- Pazarlama yöneticilerinin 1/3’ü ilerleyen dönemlerde daha fazla SEO (search engine optimization) ve içerik profesyonellerinin işe almayı plan-lamakta. (Kaynak: Conductor)
e-mail pazarlaması:
- e-mail’in ortalama ROI’si (return on investment – yatırımın getirisi) %122’yi bulmakta. Yani diğer pazarlama kanallarından 4 kat daha fazla ki bu kanallar arasında sosyal medya, pazar araştırması ve posta da yer almak-ta. (Kaynak: Direct Marketing Association)
- E-mail pazarlamasına harcanan her $1 karşılığı, ortalama $44 ROI sağlanmakta. (Kaynak: Source: Campaign Monitor)
- Ortalama bir profesyonel, günde 121 e-mail göndermekte ve almakta. (Kaynak: The Radicati Group)
- Tüketicilerin 1/3’ünden fazlası (%34’ü) akıllı telefonlarını konuşmak dışında sadece e-maillerini okumak için kullanmaktalar. (Kaynak: Informz)
- Segment bazında gönderilen e-mail kampanyaları, segment göz et-meksizin gönderilenlere kıyasla %14.32 daha fazla maliyet yaratmakta. (Kaynak: Mailchimp)
- Kişiselleştirilmiş e-mail ler tıklanma oranını ve dönüş oranını %10 artırmakta. (Kaynak: Aberdeen)
- Mobil uyumlu bir şekilde tasarlanmış e-mail mesajları, mobilde %24 daha fazla tıklanmaya neden olmakta, fakat pazarlamacıların sadece %17’si e-mail lerde bu şekilde uyumlu (responsive) tasarımlar kullanmaktalar. (Kaynak: YesMail)

Sosyal Medya Pazarlaması:

- 18 – 34 yaş arası yetişkinler, sosyal medyada en az bir markayı takip et-mekteler. (Kaynak: MarketingSherpa)
- Sosyal medyada bir markaya yönelik iyi bir deneyim yaşayan müşterilerin %71’i, o markayı çevrelerine tavsiye etmekte. (Kaynak: Ambassador)
- Görsel içerikler, sosyal medyada diğer içerik türlerine kıyasla 40 kat daha fazla paylaşılmakta. (Kaynak: HubSpot)
- Sosyal medyada harcanan her 5 dakikanın 4’ü mobil cihazlarda gerçekleşmekte. (Kaynak: ComScore)
- X Jenerasyonu (35 – 49 yaş aralığındaki nesil) sosyal medyada en çok vakit geçiren jenerasyon haline gelmiş durumda – haftada 6 saat, 58 da-kika. İkinci olarak millennials (Y jenerasyonu – 18 -34 yaş aralığındaki nesil) gelmekte – haftada 6 saat 19 dakika. (Kaynak: Nielsen)
- Sosyal medya alışveriş deneyiminin bir parçası olduğunda, müşteriler %129 daha yüksek geri dönüş göstermekteler ve harcama olasılıkları da 4 kat artmakta. (Kaynak: Deloitte)
- Sosyal medya “review”ları ve online yorumları okumak, tüketicilerin % 67’sinin alışveriş davranışını etkilemekte. (Kaynak: PwC)
- Resim eklentili “tweet”ler %18 fazla tıklanmakta, %89 daha fazla favorilere eklenmekte ve %150 daha fazla “retweet” edilmekte. (Kaynak: Buffer)
- Facebook’da da resimli paylaşımlar, %179 daha fazla etkileşim sağla-makta. Bir soru ile biten paylaşımlar da %162 daha fazla etkileşime neden olmakta. (Kaynak: Facebook)

Arama Motoru Pazarlaması (Search Engine Mktg):

- Online deneyimlerin %93’ü bir arama motoru üzerinden başlamakta. (Kaynak: Vimeo)
- Her 4 kullanıcının 3’ü arama sonuçlarının ilk sayfasını ilerletmemekte. (Kaynak: Search Engine Journal)
- Tüm mobil aramaların %30’u lokasyon ile ilgili. (Kaynak: Google)
- Akıllı telefonlarından bir lokasyon arayanların yarısı, aynı gün içerisinde yakın bir yeri ziyaret etmekteler. Bilgisayar ya da tablet üzerinden benzer bir arama gerçekleştirenlerde bu oran %34’e düşmekte. (Kaynak: Hub-Spot)
- Kullanıcıların en az %70’i, Google arama sonuçlarında çıkan ücretli reklamları görmezden gelmekte. (Kaynak: imForza)