Devlet’ten “hayırlı evlatlara” destek geliyor

Perşembe, 8 Ağustos 2013 13:08

yaslilar_01Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin bu bayram yaşlıların yüzünü güldürecek. İlk defa ‘Yaşlılık Eylem Planı’ için düğmeye basan Şahin, 3 yıl içinde önemli düzenlemeleri hayata geçirecek

3 yıl içinde hayata geçecek Yaşlılık Eylem Projesi’ne göre yalnız yaşayan yaşlıların evine elektronik ikaz sistemi kurulacak. Yaşlılara bakana ekonomi ve sosyal destek verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin bu bayram yaşlıların yüzünü güldürecek. İlk defa “Yaşlılık Eylem Planı” için düğmeye basan Şahin, 3 yıl içinde önemli düzenlemeleri hayata geçirecek.

Denzi Güçer’in Vatan gazetesinde yer alan haberine göre Bakanlık “Yaşlılık eylem planı”nın asıl hedefinin “Ölümü bekleyen yaşlı insanlar değil hayatın içinde aktif yaşlılar” olarak ifade etti. “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı” kapsamında ‘Yaşlı Veri Tabanı’ oluşturulacak. Projeyle yapılacaklardan bazıları şöyle:

- DEVLET DESTEĞİ: Yaşlılara bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi ve bunun sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla ev ortamında yaşlıya bakan aile üyesinin sosyal, psikolojik ve ekonomik yönden desteklenmesi ve korunması sağlanacak. Ayrıca bu bireylere eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek.

- SAĞLIK TARAMASI: Eylem planı kapsamında kırsal kesimdeki yaşlılara da yaşa bağlı sağlık sorunları ile ilgili periyodik sağlık taramalarının yapılması sağlanacak.

- İKAZ SİSTEMİ: Evinde yalnız yaşayan yaşlılara yönelik elektronik ikaz ya da yardım cihazları ile istedikleri hizmetlere ulaşabilecekleri acil çağrı merkezleri oluşturulacak.

- RUHSAL DESTEK: Yaşlılara verilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi amacı ile ruh sağlığı yerinde olmayan, bulaşıcı hastalığı olan veya şiddet mağduru olan yaşlıların bakımlarının yapılabilmesi için hastanelerle bağlantılı kuruluşlar oluşturulacak.

- TARIMDA ÇALIŞANLAR: Çalışmak isteyen bütün yaşlılar için istihdam imkanları oluşturmak amacı ile tarım teknik ve teknolojilerinin öğretilmesi, yapısal ve finans hizmetlerine ulaşabilirliğin sürdürülebilmesi yoluyla tarım sektöründe çalışan yaşlıların güçlendirilmesi sağlanacak.

- ESNEK ÇALIŞMA: Çalışmak isteyen bütün yaşlılar için istihdam imkanları oluşturmak amacı ile çalışabilir ve çalışmak isteyen yaşlıların çalışmalarının teşvik edilmesi ile ilgili olarak çalışma hayatında (emekliliğe kademeli geçiş ve esnek çalışma) yeni düzenlemeler yapılacak.

- UYGUN KONUT: Yaşlıların ekonomik imkanları dikkate alınarak “Kendi ortamlarında yaşlanmasının” teşvik edilmesi amacı ile konutların fiziki koşulları, çevre düzenlemeleri yaşlıların gündelik hayatlarını kolaylaştıracak şekilde planlaması için gerekli olan mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Yoksul yaşlıların ekonomik olarak karşılanabilir sosyal konutlarda yaşaması sağlanacak.

Yaşlılar internet başına

Bakanlık hem yaşlıların bilgi ve tecrübesinden faydalanmak hem de onları yeni kuşaklarla buluşturmak için de önemli bir adım atıyor. Boş zamanların değerlendirilmesi için sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra yaşlıların bilgiye ulaşım ve teknoloji kullanımının artırılması teşvik edilecek.

3 yıl sürecek

Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı içeriğindeki eylemlerin gerçekleştirilmesi ve koordinasyonu işlerini düzenlemek üzere belirlenen sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar, yapılan çalışmalara yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ilk yıl 6 ayda bir, müteakip yıllarda yılda bir defa izleme ve değerlendirme raporu sunacak. Raporlara esas teşkil edecek format, kriterler ve performans göstergeleri program yürürlüğe girdikten itibaren 6 ayda belirlenecek. Programın izleme ve değerlendirmesini etkinleştirmek amacıyla eylemlerden sorumlu ve ilgili kurumlar ile STK’dan oluşan komite oluşturulacak. Bu komite, gönderilen raporları değerlendirerek gelişmeleri takip edecek ve programın uygulanması ve güncellenmesine ilişkin öneri sunacak. Programının 3 yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.