Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı: 13 yaşındaki B.T.İ.’ye dava açılması zorunlu

Cuma, 20 Aralık 2013 08:16

Gezi parkı eylemleri sırasında yola sprey boya ile yazı ve slogan yazan 13 yaşındaki B.T.İ hakkında kamu malına zarar vermek suçundan 6 yıla kadar ceza istemi ile dava açıldı. Davanın medyada yer almasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Salih Çokal yazılı bir açıklama yaptı. Çokal 12-15 yaş grubundaki çocuklar işledikleri suçun anlam ve sonuçlarını kavrayamasalar dahi dava açılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Başsavcı Çokal’ın açıklaması:

“Suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı suç, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 152/1-a maddesinde tanımlanan kamu malına zarar verme suçunu oluşturduğundan bahisle soruşturma başlatılmış, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde gizli yürütülmüş, çocuğun ifadesi re’sen tayin edilen müdafi ve sosyal hizmet uzmanı eşliğinde alınmış, Adli Tıp Kurumu’nun raporu sonrası aynı gün velisince savcılığımıza teslim edilmiştir. Suça sürüklenen çocuk hakkında, Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen raporda, suçun anlam ve sonuçlarını kavrayamayacağı yönünde bir huhus var ise yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) 31/2. maddesi, Çocuk Koruma Kanunu ve buna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri birlikte incelendiğinde, suç tarihi itibariyle 12-15 yaş grubu içerisinde olan suça sürüklenen çocuklar hakkında, işledikleri suçun anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak olsalar dahi, kamu davasının açılmasının zorunludur. Cumhuriyet Savcılığı’nın çocuk hakkında kamu davası açmama gibi bir taktir yetkisi olmadığı, Çocuk Mahkemesi Hakimi’nin soruşturma aşamasında aldırdığı raporla, yargılama aşamasında aldıracağı sosyal inceleme raporu ve çocukla ilgili oluşan kanaatini değerlendirerek, eylemi sabit görmek koşuluyla, işlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabileceğine kanaat getirirse, hakkında cezalandırma cihetine gidilebir. Eylemi sabit görmekle birlikte aksi kanaate varması halinde ise, çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince uygun göreceği bir güvenlik tedbirine hükmedebileceği kabul edilmiştir. Mevzuat hükümleri ve Yargıtay bu uygulamalar karşısında, yeterli şüphe var ise, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 12-15 yaş grubunda olan ve suç şüphesi altında bulunan çocuklar yönünden kamu davası açılması yönüne gidilmektedir. Olayımızda kamu davasının açılmasının teknik ve hukuki bir zorunluluk olduğu bilinmelidir. Yasama organınca çıkartılan kanun ve maddeler, savcı tarafından uygulanmakta, o maddelere şekil ve ruh Yargıtay içtihatları ile verilmektedir.”

B.T.I’nin babasi Tamer İ., Cüneyt Özdemir’le 5N1K programına bağlandı: