“Bu toprakların özüne ihanettir”

Cumartesi, 26 Ocak 2013 16:05

Marmara Üniversitesi’nin Haydarpaşa Kampusu’nda düzenlenen, üniversitenin 130. kuruluş yıl dönümüne katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ”Bir ırkın, bir milletin, bir ulusun diğerine üstünlüğünü savunmak, en başta bu toprakların özüne ihanettir” dedi.

Erdoğan’a fahri doktora unvanının verildiği törendeki konuşmasında, TBMM Genel Kurulu’ndaki sözleri nedeniyle tartışmaların odağında olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler’e göndermede bulundu. Erdoğan, “Bir ırkın diğerine, bir milletin diğerine, bir ulusun diğerine üstünlüğünü savunmak, en başta bu topraklara karşı saygısızlıktır, en başta bu toprakların özüne ihanettir” dedi.

Erdoğan, “Bizim şehitlerimiz ve şehitliklerimiz, bu ülkede ayrımcılığın önündeki en büyük engeldir. Özellikle Çanakkale Şehitlerimiz bunun en güzel örneğidir. Onlar adeta settir, en büyük barajdır. Irkının, kavminin, asabiyetinin üstün olduğuna inananlar varsa gitsinler ve şehitliklerimize baksınlar” diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini güçlü olarak görenin ırkını yüceltmesi ne kadar tehlikeliyse kendisini mağdur olarak görenin de ırkını yüceltmesinin, ırkını bir ayrımcılık unsuru olarak kullanmasının o kadar tehlikeli olduğunu belirterek, “Irkçılığın panzehiri, antitezi asla ırkçılık olamaz. Irkını yücelten, başka ırkları yok sayan, aşağılayan karşısında, kendi ırkını öne çıkarmaya çalışan da aynı derecede yanlış bir yoldadır” şeklinde konuştu.