Bu sergi kaçmaz!

Cumartesi, 22 Aralık 2012 11:42

[wzslider autoplay="true" transition="'slide'"]

Ayşe Ayber’in Retro adli sergisi Galeri İlayda’da.

Aysel Alver, “Retro” stilini, ‘güzellikçirkinlik’,‘moda’ ve ‘trend’ kavramları çerçevesinde sorgulamaktadır.

Alver, dönemsel olarak ön plana çıkan ikonlar arasından, modern döneme ait kimi magazinel moda fenomenlerinin abartılı imajlarını kendi üslubuyla yeniden yorumlarken, trendlerin meydana getirdiği ‘moda’ kavramının kurgusallığına ve eklektik yanına vurgu yapmaktadır. Bu abartılı imajlar, bugünlerde çokca gündemde olan ve postmodern bir tavır olan “Retro“ stil bağlamında ortaya konmaktadır. Sergide yer alan figürlerde “Retro“ stilin kurgusallığına yapılan vurgu ile geçmişe ait bu fenomenlerin yıllar sonra yeniden trend haline gelebilmesinde modanın ilerleyişindeki keyfiliğe ve tüketim endüstrisine endeksli tavrına dikkat çekilmektedir.

Kağıt hamuru ile biçimlendirilip, kolaj tekniği ile son şeklini verdiği bu figürlerinde Alver, yanlızca gösteri dünyasına ait olabilecek kadar kurgusal olan bu figürleri kâğıt bebek imgesi ile bütünleştirmektedir. Sergide yer alan figürler bu yapay dünyayı oluşturan kozmetik, estetik ve moda dünyasının içinden seçilip alınan modellemelerdir. Reklamların, magazin dünyasının asal malzemesi olan bu kâğıt bebeklerin, kalıplarla belirlenen bedenleri, modellerle biçimlenen saçları, markalarla açıklanan statülerinin önceliği ve belleyiciliğinin gerçeklik le bağı sorgulanmaktadır.