“Big Data”nın (Büyük Veri) Geleceğine Yönelik Tahminler – II

Perşembe, 23 Şubat 2017 13:29

HAZIRLAYAN:Ergi Şener

IoT (Internet of Things – Nesnelerin Interneti) uygulamalarının artış göstermesi ile her gün daha da artan ve sürekli “bağlı” olan sensörler, mobil cihazlar ve Internet’e olan bağımlılığımız üretilen bilgiyi ve datayı şaşırtıcı bir biçimde artırmakta. Tüm bu veriler, işletmelere, potansiyel müşterilerine yönelik, derinlemesine kullanıcı profilleri geliştirerek, günlük hayatı ko-laylaştıracak fırsatlar sunma imkanı sağlamakta. Son yapılan araştırmalara göre, Big data, bu yıl $33 milyarlık bir sektör olacak. İş dünyasındaki yöneticil-erin % 89′u da “big data”nın “iş süreçlerinde Internet’in gerçekleştirdiği gibi bir devrime sebep olacağına inanıyor”. Geçen hafta paylaşmaya başladığım “big data”ya yönelik tahminleri derlediğim yazıma bu hafta da devam ediyorum.

Büyük Verinin Fayda Sağladığı Çeşitli Uygulamalar
Büyük veriden bahsettiğimizde, akla ilk gelen uygulama alanları sağlık, araştırma ve teknolojide ortaya çıkmakta. Ancak, büyük verinin kullanımı, çok daha fazla ve farklı alanlarda kendini göstermeye başlamış durumda. Büyük verinin en ilginç ve devrimsel olarak kullanıldığı alanların bir kısmı şu şekilde:

• Mahsulleri yetiştirmenin daha iyi bir yolu: Tarım yapılabilir alan-ların dünya genelinde azalması ile birlikte, daha verimli tarım ihtiyacı da baş göstermekte. Büyük veri sayesinde, daha iyi bitki türleri yetiştirilmesi, firenin azaltılması, verimin artırılması ve bahçeden, eve gelinceye kadar tüm süreçlerde meyve/sebzenin takibinin yapılması sağlanmakta.
• Ulusal Güvenlik: Güvenlik birimleri, ülkelere yönelik tehditleri takip ederek, ulusal güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarında “big data”yı kullanmakta. “Big data”nın doğru kullanılması, güvenlik statusunu tak-ip etme ve bir takım tehditleri daha ortaya çıkmadan bertaraf etme yeteneklerini artırmak adına kritik önem arz etmekte. Tabi, datanın güvenlikte kullanımı, gizlilik ve etik açısından bir takım endişeleri de doğurmakta.
• Müşteri Davranışlarının Takibi: Perakendede ve mağazıcılıkta da müşteri davranışlarının izlenerek, müşterilerin gelecekteki eylemlerini tahmin edebilmek adına büyük veriye güveniliyor. Bu durum, pa-zarlamacıların, kişiselleştirilmiş kampanya mesajları ile bireysel müşterileri doğru bir biçimde hedeflemelerine yardımcı oluyor.
• Hava Durumu Tahmini: Hava durumunu ve hava durumundaki değişimleri izlemek, bu doğrultuda tahminleri iyileştirmek ve katastro-fik etkileri olabilecek hava durumlarına yönelik önceden tahminler gerçekleştirerek önlemler almak açısından, meteoroloji uzmanları tarafından big data kullanılmakta.
• Spor: Günümüzde, şampiyonları artık sadece atletik özellikler ve da-yanıklıklık belirlemiyor. Takımların taktik ve performanslarını iyileştirmek için “big data”yı kullanmasıyla, spor müsabakaları giderek daha sofistike hale gelmekte.
“Big Data”ya yönelik güvenlik ve gizlilik konuları
Gelecek, büyük veriyi doğru kullanan ve bu teknolojiden yararlanabilen şir-ketler açısından oldukça parlak görünüyor. Büyük veriden yararlanma açısından en büyük problem, güvenlik odağında kendini göstermekte. Tüm dijital servislerde olduğu üzere, büyük veride de güvenlik en büyük endişe olarak öne çıkmakta. “Hacker”ların yaygınlaşması ve ortaya çıkardıkları bilgiler, oldukça büyük tehlikelere neden oluyor. Büyük veri büyüdükçe ve daha da önem kazandıkça, ona yönelik güvenlik tehditlerinin sayısı da artış gösterecektir. Büyük veri sahibi kim olursa olsun (hükümet, organizasyon ya da bir iş yeri olabilir) kötü niyetli partiler bu verileri ele geçirmeye çalışacaklardır. Bu veriler yanlış ellere düşerse, sonuçlar felaket olabilir.

Büyük veriden yararlanmak isteyen ve bu alanda strateji kuran tüm firma-ların, veri güvenliğine yönelik önlemler almaktan başka çareleri bulunmuyor. Bununla birlikte, şirketlerin odaklanması gereken bir konu da gizlilik.
Veriye yönelik artan iştah, kişisel gizliliğin ihlal edilmesi gibi büyük bir teh-likeye de sebep olmakta. Bu durum, hem işletmeleri hem de hükümetleri etkileyen ve dikkat edilesi gereken zor bir durum. Bir yandan büyük verinin sunduğu önemli bir potansiyel var, öte yandan ise verilerin elde edilmesine yönelik dikkatli olunmalı ki bu süreçte kişilerin mahremiyeti tehlikeye atılmasın.
Gerçek zamanlı, kullanılabilir data:
Dataya sahip olmak tabi ki önemli ve bir ön koşul, ancak belli bir süreden sonra artık bu datayla neler yapıldığı önem kazanmakta. Bu nokta da big datadan ziyade, kullanılabilir data ön plana çıkıyor. Hemen kullanılabilecek, değerli bilgiler sağlayan data, anlam ifade etmeye başlayacak. Bu nedenle de veriyi toplayan ve analiz eden araçları doğru bir biçimde belirlemek ve bunlardan da yararlanabilmek gerekiyor. Veri işlemenin hızını ve doğruluğunu büyük ölçüde artırdığından, AI’ın (artificial intelligence – yapay zekay) büyük veri ile ilgili pek çok uygulamada zorunlu hale gelmesi bekleniyor. AI’ın bir avantajı da doğru kararları daha hızlı ve daha büyük bir inançla vermelerine yardımcı olması olacak.

“Big Data”dan daha iyi dataya ve akıllı dataya…
Birçok yeni teknolojinin birleştiği ve teknolojilerin yeni endüstriler yarattığı, pek çok da endüstriyi de dönüştürdüğü bir noktaya geldik. “Big data” da AI, giyilebilir teknolojiler, robotik ve çok daha fazla yeni teknolojiye dokunmak-ta. Geleceği inşa eden bu kombinasyonlarda, “big data”nın da çok önemli bir rolü bulunuyor. “Big data”nın daha iyi ve akıllı hale gelmesi, sebep olacağı etkiyi de büyütecek.