Avrupa Birliği’nin Türkiye ilerleme raporu açıklandı. Egemen Bağış’tan zamanlamaya eleştiri geldi.

Çarşamba, 16 Ekim 2013 14:20
Flag of European Union

Avrupa Birliği’nin Türkiye ilerleme raporu bugün açıklandı. Avrupa komisyonunun açıkladığı 2013 ilerleme raporunda 4. yargı paketi ve barış sürecinin altı çizilirken, Türkiye’de katılımcı demokrasinin geliştirilme ihtiyacına değinildi. İfade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü hakkına saygının sağlamlaştırılması için suç mevzuatında daha fazla düzenlemeler yapılması gerekliliği vurgulandı. Bu sorunların AB’nin Türkiye ile olan mülakatların geliştirilmesinin önemini gösterdiğinin söylendiği raporda. Mülakatların geliştirilmesi  ile bu sorunların Türkiye’nin reforlarında önemli bir kıstas olmasının sağlanabileceği söylendi. Türkiye’nin AB üyeliğine alınması konusundaki pazarlıklara hız verilmesinin önemi vurgulanırken bunun Türkiye’de AB reformlarını teşfik etmenin en uygun yolu olduğunun altı çizildi.

AB hükümetleri komisyonun raporunu 22 Ekim’deki toplantıda değerlendirek.

T.C. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerecisi Egemen Bağış ise açıklanan raporun ardınan Twitter hesabından raporun zamanlamasına ilişkin olarak  ”Uyarılarımıza rağmen Bayramımızda yayınlanan ilerleme raporuyla ilgili bayram sonrasına kadar yorum yapmayacağız.” diyerek AB’nin Kurban Bayramı duyarsızlığına tepki gösterdi.

Raporun tam metni:

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/tr_rapport_2013.pdf