Atatürk Orman Çiftliği’ne inşaat izni çıktı!

Pazartesi, 21 Ocak 2013 16:30

Ankara Atatürk Orman Çiftliği arazisine kongre merkezi yapılabilecek. Araziyle ilgili doğal sit alanı değişikliği talebi kabul edildi.

Atatürk Orman Çiftliği’nde, mülkiyeti Tütün, Tütün Malulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş’ye ait arazi üzerinde, TBMM Eğitim, Arşiv ve Kongre Merkezi yapılabilecek.

Eğitim, arşiv ve kongre merkezi tesislerinin yapılmasına ilişkin plan üzerine, Ankara 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, kararını açıkladı.

Söz konusu alanın üzerinde yapılar olduğu ve bitki dokusunun insan eliyle oluşturulduğu gerekçesiyle arazinin 1. derece doğal sit alanı özellikleri taşımadığı vurgulandı.

Arazi üzerindeki doğal sit alanı şerhinin kaldırılmasına, ‘Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescilinin, bakanlığa sunulmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

Komisyonca yeniden yapılan değerlendirmede; sözkonusu alanda Eğitim, Arşiv ve Kongre Merkezi fonksiyonlarını içeren ”resmi kurum alanı’ yapılmasında kamu yararı bulunduğunun tespit edildiği, talebin tekrar sunulması nedeniyle konunun aciliyeti de dikkate alınarak yeniden değerlendirildiği bildirildi.