Anayasa Mahkemesi HSYK’nın yetkilerini bakana devreden hükümleri iptal etti!

Cuma, 11 Nisan 2014 10:57

Anayasa Mahkemesi, HSYK’nın yapısını değiştiren kanunun, Adalet Bakanına verilen yetkilerini düzenleyen hükümlerini iptal etti. Mahkeme Kanun’un, Adalet Akademisi ile ilgili bölümlerinin iptal istemini ise reddetti.

Anayasa Mahkemesi’nin ele aldığı 52 maddelik yasa değişikliğinde 22 madde 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile ilgiliydi. 22 maddenin içeriğinde Kurul’un görevlerinden çalışma esaslarına, teftiş kurulundan dairelerin yapısına, üye seçiminden üyeler hakkındaki soruşturma açılmasına kadar her konu hakkında düzenlemeye gidildi. Öyle ki HSYK kanunu zaten 48 maddeden oluşuyordu.

En basit sınıflandırma ile; 15 maddedeki karar alma, onaylama, izin verme ve atama yetkileri genel kuruldan başkana yani Adalet Bakanı’na devredildi, yine bunların içinden 2 ve ayrıca 1 maddede ise yapılacak işlemler için başkanın teklifi bir nevi sınır olarak koşuldu. 1 maddede ise başkanın disiplin konularının görüşüldüğü toplantılara katılımının önündeki engel kaldırıldı.

Kısacası 22 maddenin 17 maddesi ile başkan yetkiler ve görevlerle donatıldı. Anayasa Mahkemesi yaptığı görüşme sonucunda HSYK’nın yetkilerini Adalet Bakanı’na devreden düzenlemeleri iptal etti.

19 maddede değişiklik yapılan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu hakkında ise mahkeme iptal istemini reddetti.

BTK’YA VERİLEN YETKİ DE İPTAL EDİLDİ

Yüksek mahkeme ayrıca BTK’ya, elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veren Kanun hükmünü iptal etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun söz konusu düzenlemeyi içeren 51. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.