Akademisyenler eyleme hazırlanıyor

Cuma, 11 Ocak 2013 13:14

Yeni YÖK Yasa taslağı ve ODTÜ’de yaşanan olaylar başta olmak üzere üniversitelerde yaşanan son gelişmeleri protesto eden akademisyenler, yarın merkezi bir akademisyen yürüyüşü gerçekleştirecek.

Yürüyüş için yapılan çağrıda, son bir yıl boyunca öğretim üyelerine, üniversite emekçilerine ve öğrencilere uygulanan baskı ve yıldırma politikalarının üniversitelerde gericilikle birlikte çığ gibi büyüdüğü, yeni YÖK Yasa Taslağı’nın ise gericiliğin örttüğü özelleştirme, üniversiteleri doğrudan sermayeye bağlama, akademisyenlerin iş güvencesi ve akademik özerkliğini yok etme planlarını dışa vurduğu kaydedildi. ODTÜ olaylarına da değinilen açıklamada, “ODTÜ’de yaşananlar AKP’nin YÖK’de dahil olmak üzere onca gücü ele geçirmesine rağmen üniversitelerdeki direnci kıramadığını gösterdi. ODTÜ’yü kınayan bir metne emirle imza atan rektörler akademi adına yüzümüzü kızartırken, ODTÜ ile birlikte ayağa kalkan tüm akademisyen ve öğrenciler geleceğe ve ülkeye olan inancımızı tazelediler” ifadelerine yer verildi. Merkezi akademisyen yürüyüşünün “üniversitelerdeki baskı, yıldırma, YÖK Yasa Taslağı ve son dönemde ODTÜ özelinde cereyan eden akademiyi kişiliksizleştirme çabalarına karşı” düzenlendiğinin kaydedildiği bildiride, yürüyüşün Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde 12.00’da başlayacağı ve Sakarya Meydanı’nda basın açıklaması ile sona ereceği kaydedildi. Yürüyüşe emekten, aydınlanmadan yana tüm kitle örgütleri davet edildi.

Yürüyüşe çağırıcı kurumların listesi şöyle:
Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Başka Hacettepe Yok İnisiyatifi, Ege Öğretim Elemanları Derneği, Hatay Üniversite Öğretim Elemanları Derneği, Isparta Öğretim Üyeleri Derneği, Mülkiyeliler Birliği Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Trakya Üniversite Öğretim Elemanları Derneği, Üniversite Konseyleri Derneği, Van Üniversite Öğretim Elemanları Derneği.
Destek veren kurumlar ise şunlar:
Ankara Tabip Odası, İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, SES Genel Merkez, TMMOB, Türk Hemşireler Derneği, Türk Tabipleri Birliği.

Kaynak : Gazeteport