AK Parti yeniden yargılama talebinde bulunacak

Pazartesi, 19 Ağustos 2013 09:04

AK PARTI TBMM GRUP TOPLANTISIAK Parti, 2008 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı kapatma davası için Anayasa Mahkemesi’ne yeniden yargılama amacıyla başvurmaya hazırlanıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda gerekli talimatı verdiğini açıkladı. Başvurunun amacı, AK Parti’nin masumiyetinin kayıt altına alınması.

“AK Parti laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline gelmiştir.” Bu görüş, 2008 yılında AK Parti kapatma davasını karara bağlayan Anayasa Mahkemesi’nin 11 üyesinden 10′una ait. Kararın üzerinden 5 yıl geçti.

AK Parti şimdi davanın yeniden açılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyor.

Yeniden yargılama talebinin amacı, “Laikliğe aykırı eylemlerin odağı” suçlamasının yeniden değerlendirilerek kaldırılması.

AK Parti yeniden yargılama başvurusunu, ceza yargılaması açısından “yeni bir olgu” oluştuğu savı üzerine kuracak. O yeni olgu, Ergenekon davasında mahkemenin verdiği karar.

Mahkeme, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve karargahının, AK Parti aleyhine kara propaganda yapmak için internet siteleri kurduğu iddiasını kabul etti.

AK Parti, laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiği tespitinin, kurulan bu internet siteleri aracılığıyla uydurulan delillere dayandırıldığını ileri sürecek ve yeniden yargılanarak aklanmasını, masumiyetinin kayıt altına alınmasını talep edecek.

Ancak AK Parti’nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmasına gerekçe gösterilen deliller, bu internet siteleri tarafından yapılan haberlerden ibaret değil.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararına göre, bazı yasama çalışmaları ve Başbakan Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın bazı açıklamaları da odak kararının gerekçeleri arasında.

İşte bu nedenle son söz yine Anayasa Mahkemesi’nin olacak.

Yüksek Mahkeme, kara propaganda amacıyla yapılan haberler deliller arasından çıkarıldıktan sonra geriye kalan gerekçeleri yeterli görmezse yeniden yargılama talebini kabul edebilir ve “AK Parti laiklik karşıtı eylemlerin odağıdır” kararını geri alarak, “AK Parti masumdur” diyebilir.