9. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ

Perşembe, 28 Eylül 2017 14:25

Gelecek on yılda dünyayı bekleyen en büyük sorunun sürdürülebilir kaynakların
yetersizliği olacağı öngörülmektedir. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneği; sürdürülebilir kalkınma için kurumların tek başlarına
gerçekleştirecekleri çabaların ötesinde, ekosistemin öncelikleri ve ekosistemdeki
paydaşlarla birlikte neler yapabileceği belirlenmesinde önemli adımlar atmaktadır. Bu amaçla tüm dünya için
gelecekte de bugünkü mevcut kaynakların korunması adına atılacak adımların
kararlaştırılması önem taşımaktadır.

Bu yıl, 9. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri, ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ temasıyla 30 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirilecek. Ayrıca bu yıl ilk kez Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Cenevre merkezli Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi iş birliğinde 17 kategoride Sürdürülebilir Kalkınma
Akademi Ödülleri verilecek.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşmiş olan ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri’ne’ bir göz atalım bizde…