6 aşamada kapatılacak! Dershanelerin yol haritası belli oluyor

Salı, 20 Ağustos 2013 11:12

dershane1SBS yerine 4 yılda 24 kez yapılacak sınavlar ve öğretmen notlarının ortalaması belirleyici olacak. Bakanlık, 6 aşamada dersane ruhsatlarını iptal edecek.

Star’ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) kaldırılması ve dersanelerin kapatılmasıyla ilgili yol haritasını belirledi. Buna göre ilk etap SBS’nin kaldırılması ve yerine 4 kez yapılacak sınav getirilmesinden oluşacak.

İkinci etapta yeni dersanelere MEB tarafından ruhsat verilmeyecek. Mevcut dersanelerle ilgili yönetmelik değiştirilecek. Ardından da teşvik planı açıklanıp dersane ruhsatları iptal edilerek kapanma tarihi verilecek. Başbakan Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda ilerleyen dersanelerin kapatılmasıyla ilgili süreçte MEB yol haritasını belirledi. SBS’nin kaldırılması ve dershanelerin özel okullara dönüştürülme eylem planının detayları şunlar:

1- 24 sınav ve öğretmen notuyla liseye geçiş
Dersanelerin kapatılmasındaki en büyük etken SBS sınav sisteminin kaldırılması olacak. SBS’nin yerine 4 yıla yayılmış 4 veya 6 temel dersten sınavlar yapılacak. Buna göre öğrenci 5, 6, 7 ve 8′inci sınıflarda merkezi sisteme bağlı sınava tabi tutulacak. Mesela öğrenci 5′inci sınıfın ilk dönemi 3 dersten ikinci dönemi 3 dersten olmak üzere yılda toplam 6 dersten sınava tabi tutulacak. Öğrenci 8′inci sınıfa kadar toplamda 24 sınava girmiş olacak ve bu sınavların ortalaması alınacak. Diğer yandan öğrencinin okulda öğretmenleri tarafından verilen ve 8′inci sınıfa kadar olan not ortalamaları alınacak. Böylece bakanlığın belirlediği not ortalaması ile okulun belirlediği not ortalamasının sonucu öğrencinin lise dönemini belirleyecek. Ancak bakanlık şu anki kapasitesi yeterli olmadığı için belli bir süre merkezi sisteme bağlı sınavlar sadece 8. sınıflara uygulanacak.

2 Yeni dersaneler için ruhsat verilmeyecek
Sürecin devam ettiği sürede yeni dersanelerle sorunun büyümemesi için yeni dersane taleplerine ruhsat verilmeyecek.

3 Dersaneler yönetmeliği değiştirilecek
Dersaneler ve özel etüt merkezlerine ilişkin yönetmelik değiştirilecek. Yeni yönetmelikte dersanecilikle ilgili uyulması gereken kurallar alanı genişletilecek. Dersane açmak ve faaliyetine devam etmek son derece zorlaştırılacak.

4 Özel okula dönüşüm teşvik paketi
Zorlayıcı tedbirlerin ardından özel okula dönüşüm için bir teşvik paketi açıklanacak. Vergi indirimi, arsa kolaylığı gibi bir takım teşvikler listeler halinde ilan edilecek. Maddi gücü yeterli olmayan dersaneler birleşmesini temin için bazı düzenlemeler hayata geçirilecek.

5 Atıl okullar dersanelere verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı ancak somutlaştırmadığı diğer bir konu ise atıl okullar. Bazı bölgelerde atıl olarak bulunan veya kontenjanının çok altında eğitim veren okulları bakanlık dersanelere kiralayacak.

6 Kapatma için dersanelere süre tanınacak
Tüm bu adımların atılmasından sonra Türkiye’deki tüm dersanelerin yeni mevzuata göre okula dönüşmeleri için süre tanınacak. Sürenin dolmasıyla birlikte tüm dersane ruhsatları iptal edilip dersaneler gayri resmi duruma düşürülecek ve kapılarına kilit vurulacak.

Tags