4. yargı paketi Meclis’te

Perşembe, 7 Mart 2013 13:51

136264809820651Kamuoyunda “4. yargı paketi” olarak bilinen tasarı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Tasarı, işkence suçlarında zamanaşımını kaldırırken, Terörle Mücadele Yasası’nda önemli değişiklikler getiriyor. Buna göre KCK davaları sanıkları ve tutuklu gazetecilere, Terörle Mücadele Yasası (TMY) 6,7,8. madde ve TCK 220/6 maddeden açılan davalar düşecek. Propaganda suçuna “terör örgütlerinin cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek ya da övmek” kriteri getiriliyor.

Tasarının gerekçesinde şöyle denildi: “Bugüne kadar yargı reformlarıyla insan hakları konusunda sürekli olarak iyileştirmeler yapılmıştır, tasarı ile insan haklarına saygı ve bu konuda ortaya çıkan aksaklıkları iç hukukumuzda çözüme bağlama ilkelerinin gereğinin yerine getirilebilmesi ve ülkemizin AİHM önündeki davalar açısından görünümünün daha iyi bir noktaya taşınabilmesi amacıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından koruma altına alınan hakların ihlaline sebebiyet verebilen çeşitli kanunlardaki ilgili hükümlerde değişiklik yapılması ve söz konusu olabilecek ihlal durumlarının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Böylece insan haklarına saygılı, her devletin yapması gerektiği gibi bir yandan bu alanda ortaya çıkan aksaklıklar kendi iç hukukumuzda çözüme bağlanırken diğer yandan da ülkemizin AİHM tarafından görünümünün daha iyi bir noktaya taşınabilmesi mümkün olacaktır.”