“10 gün içinde tebliğ edilmezse iptal” Trafik cezaları bir bir iptal oluyor!

Çarşamba, 9 Ekim 2013 10:05
trafikcezasi

Emniyetin binlerce sürücüye toplu olarak gönderdiği ”İsyan ettirten” trafik cezaları, Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne takıldı ve Sulh Ceza Mahkemelerince, ”Süresi içinde tebliğ edilmediği için” iptal edilmeye başlandı.

İlk iptalleri İzmir Barosu avukatlarından Gönenç Uygun yaptırdı ve 6 Nisan 2011 tarihli yönetmeliği gerekçe göstererek aracına yazılan trafik cezalarını, 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmediği için kaldırttı. ”Cezadan Kurtaran” bu yönetmeliğin, seçim dönemi İçişleri Bakanı olan ve halen de İçişleri Bakan yardımcılığı görevinde bulunan Osman Güneş tarafından çıkarıldığı belirlendi.

10 GÜN ŞARTI

6 Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 10. maddesi ile, plakaya yazılan cezaların 10 gün içinde tebliği zorunlu hale getirildi. Mahkemeler de 10 gün içinde tebliğ işlemine başlanmadığı için son cezaları iptal etmeye başladı. Yönetmeliğin bu maddesi şöyle:

”MADDE 10 – Karayolları Trafik Kanunu gereğince yetkili kılınmış personel tarafından araçların tescil plakasına göre düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları;

a) Kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki araç sahibi ve gerekli bilgiler, araç veri tabanında bulunan bilgisayar kayıtlarından tespit edilerek tutanağın ilgili bölümleri doldurulur. Araç sahibi ve gerekli bilgilerin bilgisayar kayıtlarından tespit edilememesi halinde, bilgiler aracın tescil dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşundan yazılı olarak veya elektronik sistemle temin edilir.

b) Tutanağın tebligat işlemlerine ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde başlanarak, Karayolları Trafik Kanunu’nun 116′ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır.”